page background

Diensten

06/02/2018 Opening crematorium 'Stuifduin' Lommel

Dinsdag 6 februari werd boydens engineering uitgenodigd voor een wandeling langs Stuifduin met een bezoek aan het nieuwe crematorium van Lommel.
Het rouwcentrum bestaat uit enkele herdenkingsaula’s, kleinere privé condoleanceruimtes en koffiezalen en hebben bijgevolg een erg wisselende bezetting.  Een snel en adequaat afgiftesysteem voor verwarming en koeling was dus een noodzaak maar aan de hand van een luchtdebietregeling in functie van de bezettingsgraad van de verschillende ruimtes slaagt men er toch in om energie te besparen. Het gebouw is volledig transparant en vervloeit met het omliggende landschap en lijkt de bezoeker naar een andere wereld te brengen. Daardoor werden de ramen ook voorzien van een verlaagde g‑waarde om de zonnewinsten te beperken, de resterende koellast wordt weggewerkt door adiabatische koeling.

Voor meer informatie over dit project, klik hier.