page background

over ons

missie

boydens engineering is toegewijd om de meest geavanceerde oplossingen in verschillende technische disciplines aan te reiken en zodoende de best mogelijke oplossing, op maat van de specifieke noden van de klant, te voorzien. Wij focussen op het versterken van onze marktpositie aan de hand van onderzoek, door het uitvoeren van uitvoerige studies en het toepassen van state-of-the-art technologieën. Wij streven uitdrukkelijk en met grote verantwoordelijkheidszin voor duurzame en lage energie oplossingen voor gebouwen.

methodologie

Wij streven met een unieke aanpak naar de best mogelijke resultaten voor onze klanten. Dit wordt bereikt door te werken met een multidisciplinair team dat zich richt op:

• het bereiken van de doelstellingen van onze klanten
• het ontwerpen van duurzame en energie efficiënte gebouwen
• respect voor de budgetten
• waardering voor en behoud van de integriteit van het architecturaal ontwerp concept
• betrokkenheid en samenwerking in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling

 • klantgericht en multidisciplinaire werken
  klantgericht en multidisciplinair werken

  Wij leggen zeer sterk de nadruk op een open en efficiënte communicatie tijdens de eerste ontwerpfase. Een samenhangende groep wordt gevormd, die vaardigheden van elke discipline aan de tafel brengen en waarin wederzijds vertrouwen, actief luisteren en de uitwisseling van ideeën kan beginnen. De groep is de sleutel tot het tegemoet komen aan de noden, verwachtingen en doelen van de klant. Deze worden de centrale focus doorheen het bouwproces.

 • duurzaam en energiezuinig bouwen
  duurzaam en energiezuinig bouwen

  Wij streven iedere dag voor de ontwikkeling van duurzame technische constructies volgens de richtlijnen zoals ze zijn vastgelegd op de wereldconferenties van Rio en Kyoto. Wij streven naar het aanwenden van globale oplossingen om aan de gepaste milieunormen te voldoen of deze te verhogen. Wij kiezen bewust voor het realiseren van duurzame gebouwen met een laag energieverbruik.

 • respect voor budget
  respect voor budget

  Eerlijke budgettaire analyses en gedetailleerde ontwerpen, aangevuld met volledige bouwbestekken en plannen zorgen voor duidelijke afspraken inzake prijs en kwaliteit en staan garant voor haalbare projecten.

 • architectuur
  architectuur

  Het ontwerpteam streeft naar een verzoening van techniek en esthetiek voor een succesvolle integratie van kwalitatieve architectuur.

  “Een goed gebouw moet beginnen met het onmeetbare, moet geconfronteerd worden met meetbare middelen wanneer het wordt ontworpen en moet eindigen met het onmeetbare.” (Louis Kahn)

 • onderzoek & ontwikkeling
  onderzoek & ontwikkeling

  Betrokkenheid en samenwerking aan wetenschappelijk onderzoek is van het grootste belang bij het bepalen van de beste energie-efficiënte oplossingen voor gebouwen. Het onderzoek waarin wij participeren moet realistische, herbruikbare en financieel haalbare technologieën als finaliteit nastreven. Samen met diverse universiteiten en instanties zijn wij betrokken bij nationale en internationale onderzoeksprogramma’s. Op die manier ondersteunen we de voorkeur van het bedrijf om nieuw onderzoek en innovaties te integreren in onze projecten met de nodige opvolging. Eenmaal deze innovaties geïmplementeerd zijn, blijven wij data betreffende de prestaties van het gebouw verzamelen. Wij participeren in wetenschappelijk onderzoek wanneer dit inhoudelijk en conceptueel aansluit bij de visie en missie van het bedrijf.

  Voorbeelden van onderzoeksprojecten waarin we hebben geparticipeerd of participeren: thermografie als graadmeter voor de gebouwschil, Tetraproject daglicht, Thermac, GEOTABS, SMART GEOTHERM en het innovatieproject godshuis ‘De Schipjes’.

  Sinds 1999 is Wim Boydens gastprofessor aan de Universiteit Gent,  Faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur, en wordt hij vaak gevraagd om lezingen te geven in verschillende universiteiten, organisaties en overheidsinstanties.

  Tot slot schenken wij jaarlijks een beurs aan de beste student in de ingenieurswetenschappen die zijn studies aan de Katholieke Hogeschool Vives afrondt, Campus Oostende.