page background

Europabank NV – datacenter, Gent, BE Studiebureau Boydens

beschrijving

Binnen de te renoveren hoofdzetel is geopteerd om een primair datacenter te bouwen. Bij nazicht van de keuze van het lokaal is vastgesteld dat de stabiliteit van de computerzaal en de technische ruimtes op het dak verstevigd dienden te worden.
Tevens is na evaluatie geadviseerd om de bestaande generator te integreren in het nieuwe concept.

Aangezien de bouwheer een volledig standby disaster recovery center ter beschikking heeft, gelokaliseerd op enkele kilometer van de hoofdzetel, is geopteerd om de computerzaal op te trekken in TIER 2 configuratie.

De computerzaal zelf heeft een oppervlakte 120 m².
De volledige infrastructuur voor de computerzaal heeft een elektrisch vermogen van 80kVA

De basis ups van de computerzaal is vernieuwd. De fall back-ups voor de computerzaal doet tevens dienst als ups van het gebouw.
De elektrische installatie bevat volledige selectiviteit, met telkens 3 voedingsbronnen naar elk rack.

De servers zijn gemonteerd in een cold isle opstelling.
Patching en switches staan buiten de cold isle maar met geperforeerde tegels ervoor.

Bij de opstelling van de productie-eenheden is rekening gehouden met een uitbreidingscapaciteit van 100% binnen de 3 jaar.


De computerzaal heeft bijkomend als annexen:
- Staging ruimte
- Technische lokalen ups met scheiding tussen batterijen en omvormers teneinde koeling te kunnen  beperken.
- Generator lokaal
- Introductielokaal telecom

Aandacht is hierbij gegeven aan de luchtdichtheid van de computerzaal teneinde de rendementsverliezen door leklucht tot een minimum te reduceren.

Elektrische voorzieningen
Volledige selectiviteit
3 voedingsbronnen per rack
1 sts voorzien voor apparatuur die slechts 1 interne voeding heeft.

Bekabelingtypes:
OS1
OM3
F/UTP cat 6

1532-03

algemene gegevens

Totale oppervlakte:: 120 m²

Aanvangsdatum studie:: September 2009

Einddatum werken:: Juni 2010

aard der werken: Renovatie: studie en opvolging technische installaties

kostprijs technieken: € 299.971,66 excl. BTW

opdrachtgever

Europabank nv, Burgstraat 170 – 176, 9000 Gent, BE

architect

Haelvoet Walter, architect, Graaf Van Hoornestraat 24,
9850 Nevele, BE