page background

Gare Maritime, Brussel, BE Studiebureau Boydens

beschrijving

Het gebouw ‘Gare Maritime’ te Brussel is een oud gebouw dat vroeger als goederenstation gebruikt werd en dat sinds geruime tijd leeg staat. De bijzondere architecturale eigenschappen, zowel in detaillering als in ruimteverhoudingen heeft de eigenaar Extensa aangezet tot het restaureren van het gebouw en het ontwikkelen van commerciële en kantoorruimtes binnen het grote volume.

Daartoe wordt de grote hal gerenoveerd tot een degelijk geïsoleerde omhullende waarbinnen de kantoorvolumes een plaats krijgen. Binnen de hal zelf wordt door middel van dit isolatiepakket enerzijds en door een intelligente sturing van opengaande delen in de gevel en dakoppervlakken een aanvaardbaar binnenklimaat gecreëerd om gedurende het grootste gedeelte van het jaar bepaalde activiteiten te kunnen laten plaatsvinden.
De gematigde temperatuur die zo in de hal zal heersen, komt ook de energieverbruiken van de inbouwvolumes ten goede. Door deze aan de ongeklimatiseerde hal te laten grenzen, zijn de verliezen naar de buitenomgeving sterk beperkt ten opzichte van een klassieke nieuwbouwsituatie.

De kantoren en retailzones zelf worden wel geklimatiseerd, met behulp van een geothermische ringleiding, die gevoed wordt via een open bronsysteem en waarop individuele warmtepompen aangesloten worden. Koeling gebeurt integraal passief en verwarming steeds via de tussenkomst van deze warmtepompen. Het systeem heeft tevens een valorisatie tot gevolg van de gelijktijdig optredende warmte- en koelbehoefte in de verschillende gebouwen, waardoor de KWO minder hard belast wordt en een optimaal rendement verkregen wordt.

Binnen de volledige projectopbouw werd door middel van simulatiesoftware bijzondere aandacht geschonken aan een breed gamma van duurzaamheidsaspecten: temperaturen, licht, materiaalgebruik etc. Deze worden binnen een BREEAM-assessment-methodiek ook gevalideerd.
Tot slot wordt aan het project een significante hoeveelheid fotovoltaïsche panelen toegevoegd om de uiteindelijk verbruikte elektriciteitsvraag te verlagen.

2260

algemene gegevens

Totale kostprijs (technische uitrusting): excl. BTW €: € 70.000.000,00 excl. VAT

Totale oppervlakte:: 3 ha of public zone of which 45.000 m² offices

Aanvangsdatum studie:: juni 2016

Einddatum werken:: in uitvoering

aard der werken: 10 nieuwbouwvolumes in een bestaande historische hal: Studie en opvolging technische installaties / EPB-verslaggeving / Duurzame adviezen / Simulaties

kostprijs technieken: € 20.000.000,00 excl. BTW

duurzaam

K-peil / Energieklasse : Passief Brussel
E-peil: Passief Brussel
Certificering: Passief Brussel; BREEAM

opdrachtgever

EXTENSA, Havenlaan 86c, 1000 Brussel, BE

architect

Neutelings Riedijk architecten, Weena 723, Rotterdam, NL