page background

Herorganisatie Campus Jonghelinckshof (Internaat 61 personen, semi-internaat en school buiten gewoon onderwijs 42 leerlingen), Antwerpen, BE Studiebureau Boydens

beschrijving

Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen (KOCA) is een dynamische en integrale groep van scholen en voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap
(doven en slechthorenden, autismespectrumstoornissen, spraaktaalontwikkelingsstoornissen,
leer- en gedragsmoeilijkheden).

Over de jaren heen is deze campus een onsamenhangend kluwen van uiteenlopende gebouwen wat het steeds moeilijker maakt om de inwonende kinderen op een pedagogisch verantwoorde en hedendaagse professionele wijze op te vangen en te begeleiden. Daarom heeft KOCA beslist om Jonghelinckshof grondig aan te pakken in één onafgebroken bouwcampagne. KOCA heeft de laatste jaren gewerkt aan de herstructurering van al haar die over verschillende locaties verspreid liggen in Antwerpen.

Het op de site te realiseren programma is verdeeld in 3 verschillende functies:

1. Een internaat met bijhorende ontspanningslokalen en administratieve ruimtes: alle ruimtes die aan deze functie gekoppeld zijn, zijn ondergebracht in een gebouw gelegen aan de Jonghelinckstraat of in een gebouw gelegen in het binnengebied. Dit programma valt onder de subsidieregeling van het VIPA.
2. Semi-internaat.
3. School voor buitengewoon onderwijs. Alle schoollokalen zijn ondergebracht in een afzonderlijk gebouw in het binnengebied van het bouwblok. De school wordt enkel bezocht door kinderen die wonen in het internaat gelegen aan de Jonghelinckstraat. De school valt onder de subsidieregeling van het AGION.

Het gebouw wordt verwarmd en passief gekoeld door middel van een warmtepomp, gekoppeld aan een BEO-veld.
Eindelementen voor de verwarming zijn radiatoren in de slaapkamers en de kantoren en vloerverwarming en vloerkoeling in de leefruimtes.
Sanitaire warmwaterproductie wordt gerealiseerd door een zonneboilerinstallatie. Op piekmomenten wordt deze aangevuld door een condenserende ketel.
Overproductie van de zonneboilerinstallatie wordt tevens ook gebruikt om de regeneratie van het BEO veld te ondersteunen.
Alle verlichting binnen het gebouw is LED-verlichting.

1893

algemene gegevens

Totale kostprijs (technische uitrusting): excl. BTW €: € 8.262.845,00

Totale oppervlakte:: 5.497 m²

Aanvangsdatum studie:: September 2011

Einddatum werken:: In uitvoering

aard der werken: Renovatie en nieuwbouw: studie en opvolging technische installaties / EPB verslaggeving

kostprijs technieken: € 1.850.228,83 excl. BTW

duurzaam

K-peil: 58 (school)
E-peil: 26
Certificering: -

opdrachtgever

KOCA, Van Schoonbekestraat 131, 2018 Antwerpen, BE

architect

bureau voor architectuur & planning, Groenstraat 106/0201, 3001 Heverlee, BE