page background

School voor lerarenopleiding Vives, Kortrijk, BE Studiebureau Boydens

beschrijving

Vives bouwt op de campus in Kortrijk een nieuw schoolgebouw voor de opleiding ‘Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs’. Het L-vormige gebouw bestaat uit een kelder en drie bovengrondse verdiepingen. Een brede circulatiezone aan de binnenkant van het gebouw verbindt het demolokaal, het auditorium, het directiegedeelte, de docentenruimte en de onderzoekskantoren op het gelijkvloers. Op de twee bovenliggende verdiepingen bevinden zich klassen aan beide zijden van de gang.

De gebouwschil is vrij goed geïsoleerd en de luchtdichtheid is hoog om de verwarmingsbehoefte te beperken. Alle gevels beschikken over mobiele externe zonwering, die zowel tegen verblinding als overmatige zoninstraling gebruikt wordt.

In de kelder bevinden zich alle nutsaansluitingen en de belangrijkste technische installaties. Twee parallel geschakelde, condenserende gasketels, samen goed voor 370 kW, dekken de ruimteverwarmingsvraag terwijl een gasdoorstromer van 45 kW de twee douches voedt. Twee luchtgroepen met warmtewiel voeren verse lucht naar alle ruimtes, met uitzondering van het auditorium. Dat auditorium wordt geventileerd, verwarmd en met buitenlucht gekoeld door een aparte luchtgroep met warmtewiel en mengsectie.

De hoogspanningscabine van 250 kVA is zo gedimensioneerd dat heel wat extra stopcontacten, nodig i.f.v. de digitalisering van het onderwijs, beschikbaar zijn. Op het dak staat een PV-installatie van ongeveer 10 kWp, die helpt om het elektriciteitsverbruik van het net te beperken. Een regenwaterrecuperatiesysteem met zelfaanzuigende pomp én een stuwpomp vermindert het gebruik van drinkwater.

In het gros van de ruimtes wordt met radiatoren verwarmd. In sommige ruimtes schakelt de verwarmingsbatterij op de ventilatielucht in om vb. tijdens een event een hogere binnentemperatuur te kunnen garanderen. Het auditorium wordt – zoals eerder gezegd – alleen maar met behulp van de toegevoerde lucht verwarmd. De verwarmingsbehoefte wordt weliswaar beperkt door gebruik te maken van CAV-/VAV-kleppen die enkel het noodzakelijke ventilatiedebiet toevoeren. Mechanische koeling wordt vermeden enerzijds door het gebouwontwerp (o.a. zonwering) en anderzijds door een vrij hoog ontwerpventilatiedebiet, namelijk 40 m³/h/pers. In klaslokalen wordt bovenop de normale voorzieningen per 2 leerlingen 1 stopcontact voorzien. Verder worden in de fietsenstalling ook extra stopcontacten voor elektrische fietsen geplaatst. Dit moet toelaten om in de (nabije) toekomst nog meer van digitale media te kunnen gebruikmaken. De verlichting in de klaslokalen, de kantoren en de vergaderzalen wordt beheerd met een lichtbeheersysteem, dat toelaat om i.f.v. de daglichttoetreding de verlichting te sturen. Dit vermindert het elektriciteitsverbruik voor verlichting aanzienlijk.

Al deze ingrepen waarvan enkele budgetmaatregelen, geven Vives de kans om dit gebouw met een beperkt budget te realiseren en toch de uitbatingskost en de milieu-impact te beperken.

170-211

algemene gegevens

Totale kostprijs (technische uitrusting): excl. BTW €: +/- € 5.600.000,00

Totale oppervlakte:: 5.091 m²

Aanvangsdatum studie:: September 2017

Einddatum werken:: In uitvoering

aard der werken: Nieuwbouw: studie en opvolging technische installaties

kostprijs technieken: +/- € 1.788.438,55 excl. BTW

opdrachtgever

Vives Hogeschool – Campussen Kortrijk-Roeselare-Torhout, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk, BE

architect

AVDK / architecten Vande Kerckhove bvba, Kortrijksestraat 88, 8501 Heule, BE