page background

Stedelijke basisschool Stasegem Zuid : passiefschool & sporthal, Generaal Deprezstraat 91, 8530 Harelbeke, BE Studiebureau Boydens

beschrijving

Architecten Vanden Kerckhove ontwierp een transparant en energiezuinige nieuwbouw waarbij bijzondere aandacht uitging naar een goed geïsoleerde, luchtdichte en compacte schil in eerste instantie. Daarnaast werd gezien om voldoende lichttoetreding en de relatie tussen binnen en buiten te waarborgen door grote raampartijen aan te brengen met opengaande delen. Deze opengaande raamdelen laten eindgebruikers toe hun eigen binnenklimaat nog te beïnvloeden. In functie van het beperken van de warmtelast werden vaste luifels en zonnewering voorzien.
In het scholengebouw zijn verschillende kleuter- en klaslokalen, crea-lokaal, zorglokaal, kantoren voor administratie, leraarskamer, een polyvalente zaal en het nodige sanitair voorzien.
Het koos bewust voor een Bijna Energie Neutrale school (BEN) die klaar is voor de toekomst.

Het verwarmingsconcept sluit dusdanig volledig aan bij de ambitie van de bouwheer. Het is gebaseerd op het principe van ‘lage temperatuursverwarming’ met als basis vloerverwarming. De centrale warmtepompinstallatie gekoppeld aan een beo-veld (boorenergieopslagveld) bereikt op deze manier zijn maximaal rendement.
Het volledig schoolgebouw is voorzien van een ventilatiesysteem type ‘D’ met warmteterugwinning die alle gebruikerslokalen voorziet van de nodige verse lucht. Er zijn meerder luchtbehandelingsgroepen ondergebracht in de technische ruimten, volgens de indeling van het gebouw en de verschillende zones met hun specifieke bezettingen en gebruikstijden.
In de klaslokalen wordt de benodigde luchthoeveelheid continu en automatisch afgeregeld door middel van een variabel volumeregelaar in functie van de beoogde luchtkwaliteit. Dit levert een aanzienlijke besparing op gezien niet onnodig en continu de klassen volle 100% geventileerd worden als deze niet volledig bezet is.

Sanitaire installaties ten behoeve van de centrale sanitaire cellen uitgerust met automatische urinoirspoeling, zelfsluitend kraanwerk en een regenwaterrecuperatiesysteem i.f.v. reduceren van kostbaar stadswater.

In ieder lokaal zijn de nodige aansluitpunten voorzien qua elektriciteit, data en multimedia. De klaslokalen zijn voorzien van daglicht gestuurde Ledverlichting. Energiezuinige en dimbare sfeerverlichting heeft de polyvalente zaal het nodige cachet.
Pv-panelen zorgen ervoor dat het te verwachten elektrisch verbruik grotendeels gecompenseerd wordt en zorgt tevens voor de invulling van hernieuwbare energie.
Het gebouw is verder uitgerust met algemene branddetectie, decentrale noodverlichting, eerste interventiemiddelen (handblussers – haspels) zodoende het aan de laatste veiligheidsvoorschriften voldoet.

Als laatste wordt het gebouw uitgerust met een ruime lift zodoende alle verdiepingen voor iedereen en alles bereikbaar zijn.

Een gebouwbeheerssysteem maakt het de facility manager mogelijk de installaties en goede werking van op afstand te monitoren, te analyseren en in te grijpen waar nodig.

170-126

algemene gegevens

Totale kostprijs (technische uitrusting): excl. BTW €: € 5.595.055,99

Totale oppervlakte:: 2.700 m²

Aanvangsdatum studie:: Februari 2017

Einddatum werken:: In uitvoering

aard der werken: Nieuwbouw: studie en opvolging technische installaties / EPB-verslaggeving

kostprijs technieken: € 1.270.063,24 excl. BTW

duurzaam

K-peil: 25
E-peil: 38
Certificering: BEN

opdrachtgever

Stad Harelbeke, Marktstraat  29, 8560 Harekbeke, BE

architect

AVDK / architecten Vande Kerckhove bvba, Kortrijksestraat 88, 8501 Heule, BE