page background

Bouw woon- en zorgcentrum en serviceflats Hollebeek, BE Studiebureau Boydens

beschrijving

In het nieuwe woon- en zorgcentrum zijn volgende activiteiten opgenomen:
- Woon- en zorgcentrum met 120 bedden
- Kinesitherapieruimte
- Ontspanningsruimte (o.a. cafetaria)
- Koude en warme keuken
- Administratie
- Aansluitend bij het woon- en zorgcentrum zijn 46 serviceflats ondergebracht in een afzonderlijk gebouw met kantoorruimte en gemeenschappelijke verblijfsruimte.

Gezien de uitgesproken architecturale eisen dienden de technieken op een discrete manier verweven te zijn met de architectuur. Deze factor speelde bijvoorbeeld een belangrijke rol bij het vastleggen van het verlichtingsconcept evenals de keuze voor ventilatieroosters en dergelijke.

De belangrijkste troeven van het project zijn gerelateerd aan het feit dat een architecturaal sterk en vernieuwend kader geboden wordt om een woon- en zorgcentrum te huisvesten, waarbij architectuur en techniek hand in hand gaan om het nodige comfort te garanderen. Hetzelfde geldt voor de serviceflats waarbij de zoektocht naar een balans tussen te realiseren comfort, architectuur en economische haalbaarheid geleid heeft tot een energetisch concept dat volledig aansluit bij de noden voor de gebouwgebruikers.


Voor het woon- en zorgcentrum berust het energetisch concept op een eenvoudig maar vooruitstrevend principe waarbij duurzame warmtepomptechnologie gecombineerd wordt met een conventionele condenserende gasketelinstallatie om zodoende de warmtevraag te dekken. Dit in combinatie met 8 gashaarden, terug te vinden in de centrale leefruimtes, hetgeen een duidelijke illustratie betreft van het samengaan van architectuur en techniek. Verder gebeurt de warmteverdeling in het gebouw door een combinatie van vloerverwarming en betonkernactivering met radiatoren op een laag temperatuur regime.

Voor dit project werd duidelijk het principe van de trias energetica toegepast, waarbij in eerste instantie – binnen een vooropgesteld economisch kader – de gebouwschil geoptimaliseerd werd en vervolgens hernieuwbare technologie aangewend werd voor het invullen van de energievraag. In dit geval betreft dit een BEO-veld, bestaande uit 68 boringen met een diepte van elk 150 m dat tijdens de winter optreedt als warmtebron voor het functioneren van de warmtepomp en tijdens de zomer kan zorgen voor de nodige koeling om het gewenste zomercomfort te behalen. Finaal wordt ondersteuning van dit systeem voorzien door een hogerendements condenserende gasketel installatie. Verder werd voor het gehele ventilatieconcept (incl. voor de serviceflats) gebruik gemaakt van type D ventilatie met een maximaal rendement aan warmteterugwinning.

Bouw woon- en zorgcentrum en serviceflats Hollebeek

algemene gegevens

Totale kostprijs (technische uitrusting): excl. BTW €: € 20.935.284,33 hors tva

Totale oppervlakte:: 12.500 m²

Aanvangsdatum studie:: december 2011

Einddatum werken:: april 2017

aard der werken: Nieuwbouw: studie en opvolging technische installaties / EPB-verslaggeving / Simulaties

kostprijs technieken: € 7.391.780,84 excl. btw

duurzaam

K-peil / Energieklasse:
- WZC: 27
- Service flats: 35
- Kantoren: 35 
E-peil:
- WZC: 62-69
- Service flats: 66
Certificering: -

opdrachtgever

Woonzorggroep GZA, Oosterveldlaan 22, 2610 Wilrijk, BE

architect

Xaveer De Geyter Architects, Handelskaai 48, 1000 Brussel, BE