page background

Heilig Hart Ziekenhuis in Tienen Studiebureau Boydens

beschrijving

In het Heilig Hart Ziekenhuis te Tienen werden diverse afdelingen gerenoveerd.
De uitvoering van de werken verliep in verschillende fases gezien bestaande ruimtes omgebouwd en aangepast dienden te worden met de nieuwste technieken en toestellen:

Hieronder een samenvatting van de verschillende fases:
Fase 1: tijdelijke spoedafdeling
Fase 2: inplanting MRI-scanner met bijhorende functies
Fase 3: definitieve spoedafdeling en kortverblijf
Fase 4: renoveren en uitbreiden van het operatiekwartier daghospitalisatie medisch centrum

RZ Heilig Hart,Tienen

algemene gegevens

Totale oppervlakte:: 1.012 m²

Aanvangsdatum studie:: Maart 2008

Einddatum werken:: April 2010

aard der werken: Renovatie: studie en opvolging technische installaties

kostprijs technieken: € 1.061.885,93 excl. BTW

opdrachtgever

RZ Heilig Hart Tienen vzw, Kliniekstraat 45, 3300 Tienen, BE

architect

Osar Architects nv, Jan Van RIjswijcklaan 162, 2020 Antwerpen, BE