page background

'Het Gielsbos' in Gierle, BE Studiebureau Boydens

beschrijving

Fase 1 prijs voor architectuur 2015 gewonnen

‘Het Gielsbos’ is een woongemeenschap voor 287 personen met een ernstige tot diep verstandelijke handicap, vaak gecombineerd met andere handicaps- en/of met gedragsproblemen.
Zij wonen en leven op een groen domein van 85 hectare met alle faciliteiten voor wonen, dagbesteding, behandeling, begeleiding, recreatie en met een open blik op de samenleving.

Het project betreft een gefaseerde vervanging van de bestaande paviljoenen voor mentaal gehandicapte bewoners.
De opdracht bestaat uit het ontwerpen en bouwen van 5 clusters van elk 5 tot 7 woningen telkens 10 bewoners als realisatie in het kader van het nieuwe masterplan.
Elke cluster heeft een oppervlakte van 2.600m².

Woonerf Rozendries is specifiek gericht op personen met een ernstig meervoudige beperking en de woningen van woonerf Klaverveld zijn ingericht om te voldoen aan de noden van cliënten met gedrags- en/of emotionele problemen.

boydens engineering staat in voor de volledige technische uitrusting van de woningen (verwarming, ventilatie, sanitair en elektriciteit), de infrastructuurwerken op het terrein en de EPB-verslaggeving.
De verwarming van de woningen gebeurt door middel van warmtepompen gekoppeld aan een
BEO-veld.
In één centrale technische ruimte onder het dak zijn de warmtepompen, ketels, buffervaten, sanitaire warmwaterbereiding en ontkalker ondergebracht.
Er wordt geventileerd met behulp van een luchtgroep met warmteterugwinning per woning.
Door de kwetsbaarheid en het mogelijk gedrag van de bewoners zijn de leefruimten en kamers geconditioneerd met vloerverwarming en afgeschermde convectoren.
Elke woning is uitgerust met 1 gemeenschappelijke flexibele badkamer, leefruimte en keuken.
De kamers zijn uitgerust met een sanitaire cel, oproepsysteem en camerabewaking indien het profiel van de bewoner dit vereist.

Gielsbos, Gierle

algemene gegevens

Totale kostprijs (technische uitrusting): excl. BTW €: Phase 1: € 6.630.000,00; Phase 2: € 5.339.211,00; Phase 3: € 4.680.000,00

Totale oppervlakte:: Phase 1: 3.822 m²; Phase 2: 2.640 m²; Phase 3: 2.600 m²

Aanvangsdatum studie:: September 2010

Einddatum werken:: December 2017

aard der werken: Nieuwbouw & renovatie: Studie en opvolging technische installaties / EPB-verslaggeving

kostprijs technieken: Fase 1: € 1.960.219,34 excl. BTW; Fase 2: € 1.521.288,21 excl. BTW; Fase 3: € 1.505.298,46 excl. BTW

duurzaam

K-peil: Fase 1: 27; Fase 2: 29
E-peil: Fase 1: 64
Certificering: -

opdrachtgever

Het GielsBos, Vosselaarseweg 1, 2275 Gierle, BE
 

architect

Dierendonckblancke Architecten bvba, Nederkouter 111, 9000 Gent, BE