page background

Renovatie Gaudium site rusthuis De Verlosser, Sint-Ulriks-Kapelle, BE Studiebureau Boydens

beschrijving

Het gebouw ‘Gaudium’ op de site De Verlosser te Sint-Ulriks-Kapelle wordt grondig gerenoveerd en voorzien van een uitbreiding. Deze is bestemd als woning voor de aanwezige zusters en in latere fase als uitbreiding voor het huidige woonzorgcentrum. Voor de technieken werd er bewust gekozen om te zoeken naar een zeer duurzame invulling van de vraag met voldoende aandacht voor het vrijwaren van het zomercomfort.

Vanuit duurzaamheidsoogpunt werd eerst de gebouwschil geoptimaliseerd en het bestaand gebouw voorzien van isolatie langs de binnenzijde. Het nieuwbouw gedeelte werd opgetrokken in houtskelet en voorzien van 24 cm minerale wol isolatie tussen de houtstructuur. Voor het invullen van de warmte- en koude vraag werd resoluut en uitsluitend gekozen voor de implementatie van een BEO-veld (boorgat energieopslag) dat aan de hand van een warmtepomp instaat voor de verwarming en via passieve koeling ook het zomercomfort garandeert. Afgifte van warmte en koude in het gebouw gebeurt aan de hand van een combinatie van vloerverwarming en ventilo-convectoren. Op die manier is het gebouw volledig onafhankelijk van fossiele brandstoffen. Om de temperatuur in het BEO veld over winter- en zomerseizoen in evenwicht te houden werd voorzien in een zonthermische installatie in functie van de sanitair warm water productie, waarbij resterende warmte in het BEO-veld geïnjecteerd wordt.
Hiermee wordt ingespeeld op de grotere warmte- dan koude vraag voor dit type gebouw.

Ook op het vlak van oproep en communicatie wordt er ingespeeld op de laatst beschikbare technologieën zodat de bouwheer beschikt over een volledig up-to-date gebouw.
Een IP gebaseerd systeem laat de latere uitbreidbaarheid of aanpassing van functionaliteiten vlot toe en komt voor een lange tijd tegemoet aan de noden van de gebouwgebruiker.

Voor de elektrische installatie werd voorzien in een nieuwe aansluiting op siteniveau met noodstroomaggregaat als back-up installatie. Vanuit duurzaamheidsoogpunt werd ook een fotovoltaïsche installatie voorzien met een vermogen van 10kWp.

Voor het sanitair waterverbruik wordt gebruik gemaakt van regenwaterrecuperatie voor de spoeling van toiletten enerzijds en een centrale waterbehandelingsinstallatie anderzijds. Dit laat toe dat warm water, omwille van het elimineren van de kans op legionella vorming in de leidingen, circuleert aan 55° in plaats van 60°, hetgeen een positieve energetische impact heeft.

Gaudium 1

algemene gegevens

Totale kostprijs (technische uitrusting): excl. BTW €: ± € 2.000.000,00

Totale oppervlakte:: 1.080 m²

Aanvangsdatum studie:: Mei 2016

Einddatum werken:: In uitvoering

aard der werken: Renovatie: studie en opvolging technische installaties / EPB

kostprijs technieken: € 1.115.699,65 excl. BTW

duurzaam

K-peil: 24
E-peil: 51 (Nieuwbouw) en 57 (Renovatie)
Certificering: BEN-gebouw

opdrachtgever

WZC De Verlosser vzw, Brusselstraat 647, 1700 Dilbeek, BE

architect

Plusoffice architects, Handelskaai 48, 1000 Brussel, BE