page background

Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout, BE Studiebureau Boydens

beschrijving

Het betreft een grondige renovatie van het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout, de bestaande gebouwen dateren reeds van de jaren ‘50.
De renovatie van 2 beddenvleugels, met in totaliteit 369 bedden. Elke kamer is uitgerust met een eigen badkamer, waarin een toilet, wastafel en douche ondergebracht is. Elke kamer is uitgerust met een mediacom-terminal, waarbij de patiënt de mogelijkheden heeft om te telefoneren, tv te kijken en te surfen op het internet. Elke kamer is uitgerust met zusteroproepsysteem aan bed en in de sanitaire cel. Kamers langs de zuidkant zijn voorzien van een externe elektrische zonnewering. De energieopwekking centraal. Door aanwezigheid van een koude en warmte opslag-installatie, wordt er verwarming en koeling geproduceerd met een minimaal verbruik aan primaire energie. Een dynamisch ups van 1600 KVA vangt elke stroomonderbreking langs de netkant feilloos op.

Op de site van het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout, werd voor de dokters ook een nieuw consultatiegebouw opgetrokken. Het 5 bouwlagen tellend gebouw is uitgerust met betonkernactivering, in combinatie met ventiloconvectoren in de periferie. Als produktie-eenheid voor verwarming en koeling werd gekozen voor een warmtepomp, gekoppeld aan een KWO-installatie met open bron. Het bronnenpaar is de tweede op deze site na die van het ziekenhuis zelf.

Een tweede nieuwbouw op de site, voor het plaatsen van een nieuwe lineaire versneller met bijhorende dokterslokalen en een ontvangstruimte. De koeling van de deeltjesversneller is redundant voorzien aangezien deze kritisch is voor een goede werking van de scanner. Een afzonderlijke luchtgroep (uitgerust met een temperatuurs- en vochtigheidsregeling), garandeert een continue beheerst binnenklimaat.

Tot slot, de renovatie van de huidige RX kamer op de spoedafdeling van de Sint-Elisabethziekenhuis

St Elisabethziekenhuis, Turnhout

algemene gegevens

Totale kostprijs (technische uitrusting): excl. BTW €: € 52.200.000,00 hors TVA

Totale oppervlakte:: 42.000 m² (différents bâtiments)

Aanvangsdatum studie:: Juni 2005

Einddatum werken:: 2017

aard der werken: Renovatie en nieuwbouw: studie en opvolging technische installaties

kostprijs technieken: € 26.639.897,63 excl. BTW

opdrachtgever

AZ Turnhout / O.C.M.W. Turnhout / DEXIA bank
 

architect

OSAR Architects