page background

St. Augustinus (Rusthuis) te Torhout Studiebureau Boydens

beschrijving

Op de campus van het rust- en verzorgingstehuis “St. Augustinus” te Torhout werden de bestaande gebouwen gestructureerd en de nieuwbouwgedeeltes voorzien van tot de studieopdracht behorende speciale technieken, zijnde de percelen sanitair, HVAC, elektriciteit, oproep-muziek-telefonie, liften en de centrale keuken. Deze werden in uitvoering opgedeeld in verschillende fases.
Fase 1 :
Bouw van de nieuwbouw, Vestingstraat (nieuw beddenhuis van 66 bedden) en het opbouwen van twee niveaus kamers boven de warmte-krachtkoppeling, waardoor acht nieuwe bedden toegevoegd worden.
Fase 2 :
Afbraak van de twee dwarse vleugels van Ter Burg. Bouwen van een nieuwe dwarsvleugel die verbinding maakt tussen Ter Burg en de nieuwbouw van fase 1. Verhuis van OCMW administratie, inhuizing van kamers in de nieuwe dwarsvleugel, inrichting grootkeuken als tussenfase.
Fase 3 :
Verbouwing van Ter Vesting (met afbouw van tweepersoonskamers naar eenpersoonskamers). Verbouwing van Ter Burg OCMW naar kamers. Verbouwing van personeelsruimtes op niveau 1 Ter Burg. Verbouwing van dagverzorgingscentrum op niveau 2 Ter Burg.

St Augustinus te Torhout

algemene gegevens

Aanvangsdatum studie : maart 2002
Start der werken : mei 2004
Einddatum der werken : november 2009

De categorie van de opdracht : uitvoeringsstudie  HVAC, overheidsaanbesteding
Relevantie op technisch vlak : gefaseerd verdeelnet, grote stookruimtes

opdrachtgever

Dexia bank NV / OCMW Torhout
 

architect

Debruyne Gino, Architectenbureau