page background

Tehuis voor werkenden De Branding Waak vzw, Kortrijk, BE Studiebureau Boydens

beschrijving

Op de bestaande site van de branding waak VZW is een nieuw gebouw aan de bestaande gebouwen van de Waak aangebouwd. Het nieuwe gebouw staat in voor de opvang van mensen met een beperking. Het nieuwe gebouw bestaat uit 13 kamers, een refter, leefruimtes en keukens, en werkt volledig autonoom.

Het gebouw is voorzien in verwarming door 4 condenserende ketels. Deze zijn zo opgesteld er voor elke oriëntatie van het gebouw een afzonderlijke ketels is. Als eindelementen zijn er radiatoren met thermostatisch kraanwerk geplaatst.

Voor de verluchting is ventilatiesysteem type D met warmterecuperatie een kruisstroomwarmtewisselaar voorzien. Via de luchtgroep kan er topkoeling in de zomerperiodes aangewend worden om een aanvaardbaar binnenklimaat te creëren voor de bewoners. De luchtgroep is op het dak geplaatst

Om het gebouw qua duurzaamheid op een hoger niveau te tillen, wordt het regenwater hergebruikt voor de toiletten.

De verlichting gebeurt via ledverlichting om het elektriciteitsverbruik te beperken.

Er is een nieuwe centrale lift die de verdiepingen verbindt, die in combinatie met de brede gangen het gebouw algemeen en integraal toegankelijk maakt.

Verder zijn in de ruimtes alle technieken geïntegreerd zoals elektriciteit, datanetwerk, toegang en branddetectie om aan de huidige standaarden te kunnen voldoen.

2101

algemene gegevens

Totale kostprijs (technische uitrusting): excl. BTW €: +/- € 988.000,00

Totale oppervlakte:: 627 m²

Aanvangsdatum studie:: Januari 2014

Einddatum werken:: Maart 2018

aard der werken: Nieuwbouw: studie en opvolging technische installaties

kostprijs technieken: € 246.569,35 excl. BTW

duurzaam

K-peil / Energieklasse : 35
E-peil: 70
Certificering: -

opdrachtgever

Waak BW vzw, Heirweg 125, 8520 Kuurne, BE

architect

Snoeck & Partners Architectuur & Engineering nv, Engelse Wandeling 70, 8510 Kortrijk, Be