page background

Ter Potterie in Brugge, BE Studiebureau Boydens

beschrijving

WZC Ter Potterie in Brugge heeft 121 kamers met de bijhorende verpleegposten, leefruimtes, centrale badkamers en bergingen. De constante bezetting, hoog gevraagde temperatuur en grote consumptie van sanitair warm water maken van een rust- en verzorgingstehuis een erg energie-intensieve instelling. In Ter Potterie zijn er maatregelen getroffen om de energievraag op een duurzame manier in te vullen.

Op het terrein van het woonzorgcentrum werd een beo-veld, 75 verticale grondboringen van elk 90m diep, geïnstalleerd voor de verwarming en koeling van het gebouw. Het beo-veld is gekoppeld aan betonkernactivering in combinatie met warmtepompen. Er werden actieve koelelementen geplaatst, koeling gebeurt enkel op een passieve manier. Door deze verticale grondboringen voorziet het gebouw in zijn eigen energie voor warmte-opwekking. Het aandeel fossiele brandstof wordt hierdoor sterk teruggebracht. Fossiele brandstof wordt enkel nog toegepast voor de warmwaterproductie gezien die een hogere temperatuur vraagt. De verticale boringen zorgen ervoor dat de bodem als energie-opslagmedium werkt. In de winter onttrekt het systeem warmte uit de bodem via een warmtepomp, om dan de verlaagde bodemtemperatuur in de zomer te recupereren voor koeling. Door de wisselwerking over een heel jaar is er continu regeneratie van de bodem. Hierdoor blijft de energie-aanvoer voor zowel koeling als verwarming gegarandeerd. Enkel voor het aandrijven van de warmtepomp wordt er elektriciteit aangewend als hulpenergie.

De installatie is voorzien van een aantal meettoestellen zodat het aandeel energie dat geleverd wordt door de grondboringen, warmtepompen en verwarmingsketels perfect in kaart kunnen worden gebracht.

Tevens is een intensief gebouwbeheerssysteem van kracht waardoor elke parameter van de installatie nauwkeurig kan opgevolgd worden en indien nodig bijgesteld worden.

Betonkernactivering is aangebracht in alle betonnen vloerplaten van het gebouw met uitzondering van het gelijkvloers. Hier werd de betonkernactivering vervangen door vloerverwarming die eveneens werkt op een laag verwarmingsregime en een hoog koelregime.

Op de site werd een nieuwe HS-cabine geïnstalleerd en in de kelder van het WZC is een noodstroomaggregaat geplaatst die de capaciteit heeft om het volledige WZC over te nemen bij stroomuitval.

Voor het verpleegoproepsysteem heeft de bouwheer gekozen voor een doorgedreven systeem. Zo kunnen de bewoners en het verplegend personeel vanop gelijk welke plaats met elkaar communiceren, kan het zorgdossier van de bewoner worden aangevuld, muziek worden afgespeeld,… Aanvullend op het verpleegoproepsysteem is ook de toegangscontrole gekoppeld. Elke kamer wordt bewaakt m.b.v. een detectielus en een badgelezer zodat, vooral in nachtregime, de rust van de bewoners niet gestoord wordt door dwalende bewoners.

Om het energieverbruik nog te verlagen is gekozen voor led verlichting. In de gangen is de verlichting ook voorzien van met aanwezigheidsdetectie zodat het aantal branduren kan beperkt worden.

In de helling van het dak zijn PV-panelen ingebouwd. Deze moeten ervoor zorgen dat een gedeelte van het elektrisch verbruik gecompenseerd wordt.

Ter Potterie in Brugge

algemene gegevens

Totale kostprijs (technische uitrusting): excl. BTW €: € 21.744.924,39 hors tva

Totale oppervlakte:: 10.738 m²

Aanvangsdatum studie:: Mei 2009

Einddatum werken:: April 2016

aard der werken: Nieuwbouw: Studie en opvolging technische installaties

kostprijs technieken: € 5.952.467,65 btw excl

duurzaam

K-peil: 29
E-peil: -
Certificering: -

opdrachtgever

OCMW Brugge, Ruddershove 4, 8000 Brugge, BE

architect

Architect Van Langenhove Michel, Zandstraat 517, 8200 Brugge, BE