page background

Wijkgezondheidscentrum De Kaai, Gent, BE Studiebureau Boydens

beschrijving

Het Wijkgezondheidscentrum De Kaai heeft intrek gevonden in een nieuwbouw die focust op functionaliteit. Het ontwerp van de architect zijn hand is vooral praktisch: veel ruimte, licht, een logische indeling en op het groen georiënteerd.
Meer ruimte voor de bouwheer vertaalt zich onder de vorm van: 8 artsenkabinetten, 4 kiné kabinetten, 1 grote oefenzaal, 2 verpleegkabinetten, een kabinet volledig ingericht om mensen te verzorgen en te wassen, 1 maatschappelijk werk kabinet, 1 kabinet voor diabetesspreekuur, ruime wachtzaal, vergader- en kantoorruimte met de nodige bergingen en sanitair maken het compleet.
Er is gestreefd om de site beter toegankelijk maken voor patiënten die met auto, fiets of openbaar vervoer komen. Het gebouw zelf is met bijzondere aandacht toegankelijk en bruikbaar gemaakt voor de mensen met handicap en/of rolstoelgebruikers.
Het bovendaks volume is ingericht als een technisch verdiep waar de stookplaats en technische ruimte zich bevinden. Door dit volume is het dak eenvoudig toegankelijk gemaakt voor onderhoud.

Het gebouw is voorzien in verwarming door condenserende ketels in cascade geschakeld. Als eindelementen zijn vloerverwarming aangewend in inkomzone en wachtzaal en in de andere ruimten zijn er radiatoren met thermostatisch kraanwerk geplaatst.

Voor de verluchting is ventilatiesysteem type D met warmterecuperatie via een warmtewiel voorzien. Via deze luchtgroepen kan er topkoeling in de zomerperiodes aangewend worden om een aanvaardbaar binnenklimaat te creëren voor personeel en patiënten.

Om het gebouw qua duurzaamheid op een hoger niveau te tillen, wordt het regenwater hergebruikt voor de toiletten, gebufferd via de groendaken en is er infiltratie in de bodem voorzien.

Op het dak zijn er PV-panelen geplaatst en de verlichting gebeurt via ledverlichting om het elektriciteitsverbruik te beperken.

Een nieuwe centrale lift die de verdiepingen verbindt, in combinatie met de brede gangen maakt het gebouw algemeen en integraal toegankelijk.

Verder zijn in de ruimtes alle technieken geïntegreerd zoals elektriciteit, datanetwerk en branddetectie om aan de huidige standaarden te kunnen voldoen.

1784

algemene gegevens

Totale kostprijs (technische uitrusting): excl. BTW €: € 1.866.586,00 hors TVA

Totale oppervlakte:: 1.511 m²

Aanvangsdatum studie:: November 2014

Einddatum werken:: Januari 2018

aard der werken: Nieuwbouw: studie en opvolging technische installaties

kostprijs technieken: € 533.513,82 excl. btw

duurzaam

K-peil / Energieklasse : 30
E-peil: 54
Certificering: -

opdrachtgever

Wijkgezondheidscentrum De Kaai vzw, Francisco Ferrerlaan 441, 9000 Gent, BE

architect

Archipro Architecten bvba, Apostelhuizen 97 bus 001, 9000 Gent, BE