page background

Woonzorgcentrum en serviceflats ‘Zusters Annuntiaten’ Heverlee, BE Studiebureau Boydens

beschrijving

Dit woonzorgcentrum met serviceflats werd uitgebreid en de bestaande structuur werd gerenoveerd.

Het energieconcept is een eenvoudig maar revolutionair principe waarbij de hernieuwbare warmtepomp technologie gecombineerd wordt met een condenserende gasketel installatie om de warmtevraag in te vullen. Dit in combinatie met 8 gashaarden, die in de centrale woonkamers zijn geplaatst, en een duidelijke illustratie van de combinatie architectuur en engineering geven.
De distributie van de warmte gebeurt door een combinatie van vloerverwarming, betonkernactivering en radiotoren op een laag temperatuurregime.

Het Trias Energetica model werd toegepast binnen het vooraf bepaalde economische kader.
De bouwschil werd geoptimaliseerd en hernieuwbare bronnen werden aangewend om te voldoen aan de energievraag. Een BEO-veld met 85 boorgaten, die elk 100 m diep zijn, werd in dit gebouw aangelegd. In de wintermaanden zal de warmte uit de aarde worden getrokken via een warmtepomp om het gebouw te verwarmen en in de zomer zorgt dit systeem voor de nodige koeling, om zo het gewenste comforttemperatuur te bereiken. Het systeem wordt verder ondersteund door een hoog rendement condenserende gasketel installatie. Het volledige ventilatieconcept, met inbegrip van de serviceflats, maakt gebruik van ventilatiesysteem D met een hoge efficiëntie op warmteterugwinning.

Het warm water voor huishoudelijk gebruik wordt voorverwarmd door zonnecollectoren op het dak.

2015

algemene gegevens

Totale kostprijs (technische uitrusting): excl. BTW €: € 17.374.429,00

Totale oppervlakte:: 10.689 m²

Aanvangsdatum studie:: November 2012

Einddatum werken:: Februari 2018

aard der werken: Nieuwbouw en renovatie

kostprijs technieken: € 5.689.241,41 excl. btw

opdrachtgever

WZC Annuntiaten vzw, Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee, BE

architect

Llox architecten bvba, Lodewijk Mortelmansstraat 9, 2610 Wilrijk, BE