page background

Woonzorgcentrum ‘t Hoge Kortrijk, BE Studiebureau Boydens

beschrijving

Het woonzorgcentrum gelegen te Kortrijk is een uitbreiding van het bestaande WZC ’t Hoge. Binnen het gebouw zijn twee type wooneenheden opgenomen.  Enerzijds zijn er 17 assistentiewoningen bedoeld voor zorgbehoevenden die zelfstandig wensen te wonen. Ze kunnen genieten van de voordelen van het WZC waarin ze gevestigd zijn. De assistentiewoningen hebben elk hun eigen leefruimte, slaapkamer, badkamer en keuken. Anderzijds zijn er 19 kamers opgenomen, deze kamers zijn bedoeld voor de personen waarvoor dagelijkse zorg aangewezen is. De kamers hebben elk hun eigen badkamer. Er zijn drie leefruimtes opgenomen voor de bewoners van de kamers. Deze leefruimtes werden huiselijk met een leefruimte en een keuken waar de bewoners hun maaltijden kunnen nuttigen.
Binnen het gebouw wordt gebruik gemaakt van een centrale stookplaats bestaand uit twee condenserende ketels. Hygiënische ventilatie wordt verzorgd door een luchtgroep systeem D. De luchtgroep wordt gekenmerkt door een hoog thermisch rendement om het warmteverlies via ventilatie te beperken. Via een verpleegoproepsysteem kunnen de bewoners rechtstreeks contact hebben met het verplegend personeel.
Met dit project heeft SLG een nieuwbouw om beter te voldoen aan de vraag naar de stijgende nood aan kamers en woningen voor zorgbehoevenden.

De renovatie van het bestaande woon- en zorgcentrum ’t Hoge te Kortrijk betrof o.a. een aanpassing van technieken omwille enkele structurele veranderingen binnenin het gebouw. Dit ging o.a. om het telkenmale omvormen van 2 naastgelegen bewonerskamers tot 1 grote kamer.
Daarnaast werden overige ruimtes zoals de kinéruimte, leefruimte, keuken en enkele overige gemeenschappelijke ruimtes eveneens aangepakt en opgefrist.

Indeling

Het bestaande rusthuis omvat 3 bouwdelen: een achter-, midden, en voorbouw en beslaat in totaal 40 kamers, enkele leefruimtes, de keuken, sanitaire blokken, een kinéruimte en burelen.
Daarnaast is het gerenoveerde gebouw sinds 2015 verbonden met een volledig nieuw gebouw waarin hoofdzakelijk serviceflats terug te vinden zijn.

De technische installatie in het gerenoveerde gebouw omvat o.a.
- Een nieuwe opwarmkeuken (dampkap, friteuse,...)
- 2 bestaande gaswandketels die dienen als warmtegeneratoren voor het volledige gebouw (oud- én nieuw. Warm water wordt tevens ook verkregen via deze ketels.
- Radiatoren als warmteafgiftemedium doorheen het gebouw.

1974

algemene gegevens

Totale kostprijs (technische uitrusting): excl. BTW €: +/- € 3.600.000,00 hors TVA

Totale oppervlakte:: 2.317 m²

Aanvangsdatum studie:: September 2012

Einddatum werken:: Juni 2017

aard der werken: Uitbreiding & renovatie: Studie en opvolging technische installaties / EPB-verslaggeving / Haalbaarheidsstudie

kostprijs technieken: € 902.122,50 excl. btw

opdrachtgever

Senior Living Group nv, Satenrozen 1B, 2550 Kontich, BE

architect

Sileghem & Partners architecten en ingenieurs cvba, Winkelstraat 2, 8550 Zwevegem, BE