page background

WZC Andante in Menen, BE Studiebureau Boydens

beschrijving

De bouwwerken voor dit nieuwe woonzorgcentrum zijn uitgevoerd in 2 fases, zodoende het bestaande woonzorgcentrum tijdens de bouw van de eerste fase voor 75% verder kon uitgebaat worden. Het nieuw woonzorgcentrum bestaat uit 2 bouwlagen en een derde bouwlaag die enkel de technische ruimten bevat. In de nieuwbouw bevinden zich 188 kamers, 20 leefruimtes, 10 afdelingskeukens, 10 verpleegposten, 1 centrale grootkeuken en bergingen allerhande.

De stookplaats bevindt zich in die derde bouwlaag en omvat 2 gasgestookte condenserende ketels en 2 gasgestookte boilers. De kamers worden verwarmd d.m.v. radiatoren. De leefruimtes, zithoeken en de inkomzone verwarmd d.m.v. vloerverwarming. De overige technische ruimten, op het derde niveau, bevatten de luchtgroepen. De luchtgroepen werden opgedeeld i.f.v. de afdelingen en de oriëntaties en hebben een warmtewisselaar zodat er een maximale energierecuperatie kan gebeuren. Als ventilatiesysteem is gekozen voor systeem D. Het kanalennet en het leidingennet voor zowel verwarming als sanitair is aangelegd in het verlaagd plafond van de gangen en dit zowel op de gelijkvloerse als op de 1ste verdieping. Door het concept van het gebouw werd het mogelijk om de koudwaterleiding buiten het gebouw te laten lopen, wat het risico op legionella-besmetting sterk verminderd. In de leefruimtes is telkens koeling voorzien d.m.v. ingebouwde plafondcassettes.

De centrale grootkeuken bevindt zich op de gelijkvloers en is voorzien van 5 koelcellen en een diepvriescel. De keuken is opgedeeld in een warm gedeelte, koud gedeelte, vaatwasgedeelte, opslagruimtes en personeelsruimtes. Hierbij werd telkens rekening gehouden met de HACCP-normeringen en de adviezen opgelegd door het FAVV.Gezien het gebouw deel uitmaakt van een grotere site, werd een nieuwe hoogspanningscabine geplaatst die het nieuwe gebouw en reeds bestaande gebouwen op de site voedt. De HS-cabine werd niet geïntegreerd in het gebouw, maar op korte afstand ingepland in de omgevingsaanleg. In hetzelfde gebouw, waar de HS-cabine is gelokaliseerd, werd eveneens een lokaal gebouwd voor een noodstroomgroep. Deze staat in voor het opvangen van een gedeelte van het vermogen van de HS-cabine. De gebruiker wenst op die manier enkele belangrijke functies in hun werking te garanderen.

In het gebouw werden over de verschillende afdelingen verdeelborden geplaatst. Voor de aanleg van het datanetwerk werd getracht dezelfde indelingen te behouden als voor de verdeelborden zodat patchkasten en verdeelborden in elkaars buurt staan.

Alle ruimtes waar bewoners toegang toe krijgen zijn uitgerust met een verpleegoproepsysteem. In de kamers, leefruimtes en verpleegposten zijn kamerinterfaces geplaatst die werken op basis van de IP-standaard. Zorgregistratie kan gebeuren op elke kamer. Het verplegend personeel kan alle oproepen opvolgen en registreren via smartphones werkend op het algemeen aangebracht Wifi-netwerk. Bovendien zijn de afdelingen allen uitgerust met dwaaldetectie en toegangscontrole.

Tenslotte is er een gebouwenbeheerssysteem aanwezig die de sturing mogelijk maakt van o.a. de zonnewering, de camerabewaking, de buitenverlichting, het HVAC-systeem, bewaking van deuren, …
Over het ganse gebouw is er branddetectie aanwezig die op zijn beurt gekoppeld is met de HVAC-installatie en de keukeninstallaties.

WZC Andante in Menen

algemene gegevens

Totale kostprijs (technische uitrusting): excl. BTW €: +- 20.334.195,00 excl. BTW

Totale oppervlakte:: 13.019 m² (nieuwbouw 188 bedden + 8 kortverblijven)

Aanvangsdatum studie:: September 2008

Einddatum werken:: November 2016

aard der werken: Nieuwbouw: studie en opvolging technische installaties

kostprijs technieken: € 7.532.517,16 btw excl

duurzaam

K-peil: 29
E-peil: -
Certificering: -

opdrachtgever

Belfius Bank & Verzekeringen / OCMW Menen

architect

Debruyne Gino en Architecten