page background

WZC Sint Jozef in Moorsele, BE Studiebureau Boydens

beschrijving

RVT Sint Jozef gaat in deze gedachtegang zeer ver. Het project start met een zeer goede isolatiegraad. De toepassing van 10 cm minerale wol in muren, 10cm PUR in de vloeren en 14 cm PIR respectievelijke daken, hoogrendementsglas en de compacte bouwvorm zorgen voor een degelijk K-peil van 26. De verliezen die gepaard gaan met het ventileren van de ruimtes worden zoveel mogelijk passief teruggeschroefd door de toepassing van een warmtewisselaar. In deze wisselaar kruisen pulsie- en extractielucht elkaar, waarbij een grote hoeveelheid van de warmte uit de extractielucht wordt overgeheveld naar de verse in te blazen lucht. Op manier hoeven we niet het grote debiet aan koudere, verse lucht volledig te gaan opwarmen, maar verkrijgen we op passieve wijze reeds verse lucht aan een milde temperatuur.

De tweede uitdaging bestaat erin de resterende energievraag zo efficiënt mogelijk in te vullen. Als één van de eersten in Vlaanderen werd RVT Sint Jozef uitgerust met een aardgekoppelde warmtepomp die zowel voor basisverwarming als koeling instaat. Door de plaatsing van 20 verticale grondsondes met een diepte van 75 m kan een grote hoeveelheid energie onttrokken worden aan de bodem, of erin opgeslagen in het zomerseizoen. De toepassing van een warmtepomp zorgt er op zijn beurt voor dat in verwarmingsregime een bruikbaar temperatuurniveau voor de betonkernactivering wordt gehandhaafd.
Deze toepassing zorgt door middel van een systeem van watervoerende buizen, ingewerkt in het beton, voor een gestage opwarming of afkoeling van de zware vloerplaten van het gebouw. Betonkernactivering zorgt er op die manier voor dat zowel in de winter als in de zomer een ‘zachter’ binnenklimaat heerst.

De gecombineerde toepassing van beide innovatieve concepten resulteert in een optimaal rendement voor de warmtepomp, gezien de constante warmtevraag in het rusthuis. Deze energetisch optimale combinatie is een primeur in Vlaanderen en België.
De passieve koeling die het concept genereert als maatregel tegen oververhitting in extreme zomerperiodes is, zo blijkt uit de vaststellingen van enkele jaren terug, een levensbelangrijke noodzaak geworden.

Zonneboilers, reflecterende dakbedekking, Led-technologie en andere maken tot slot van dit verzorgingstehuis een project dat een voorbeeldfunctie kan uitoefenen op het vlak van comfortbewaking en energiebewustzijn in zijn sector. De aandacht voor leefomgeving, van intern tot globaal, definiëren dit als een project voor de toekomst.

St. Jozef, Moorsele

algemene gegevens

Aanvangsdatum studie :  februari 2007
Start der werken : januari 2008
Einddatum der werken : mei 2009

opdrachtgever

Groepering van Voorzieningen voor Ouderenzorg VZW
 

architect

Deleu Luc, Architect