Brugge wil in Koolkerke een sporthal bouwen

De stad Brugge wil een nieuwe polyvalente sporthal bouwen op de sportsite langs de Gemeneweidestraat in deelgemeente Koolkerke.


Voetbalfederatie vzw Amateursport organiseert op de site verschillende competities en beschikt er over een clubhuis en twee voetbalvelden. Deze infrastructuur dateert van de jaren ’80 van vorige eeuw en is verouderd. Brugge wil de infrastructuur van de vzw Amateursport vernieuwen en tegelijk een volwaardige nieuwe sporthal realiseren voor andere verenigingen. 


De site heeft ook al een basketbalveld, een skatepark, twee trapvelden, een speelbos en speelweide en een parking omgeven door wandelpaden en groen. De stad kiest ervoor om  de nieuwe sporthal centraal in het sportpark te bouwen. Het nieuwe gebouw komt naast de twee bestaande en te behouden voetbalvelden en het speelbos. 


Er komt een nieuw skatepark en basketbalveld. Vorig jaar werd reeds het ontwerp van het nieuwe speelplein in het sportpark goedgekeurd en aanbesteed. 


Tijdens dit project wil het stadsbestuur veel aandacht vestigen op de stedenbouwkundige kwaliteiten. Brugge wil immers dat het project zich maximaal in de omgeving integreert met een kwalitatieve, hoogstaande en hedendaagse architectuur. De sporthal wordt een nieuw type gebouw dat klantvriendelijkheid, toegankelijkheid, milieuvriendelijkheid en veiligheid moet uitstralen. 


Ook de omgevingsaanleg wordt meegenomen in het project. Het is de bedoeling dat het gebouw en de omgeving één geheel vormen en elkaar versterken. Het stadsbestuur wil een aangename omgeving met een gebouw dat verschillende toegangen biedt en dat uitnodigend is. Daarbij is er ruimte voor voldoende groen. De omgeving zal een minimum aan onderhoud vereisen. Het landschapsontwerp moet de bezoekers stimuleren om met de fiets of te voet te komen. Onderzoek zal uitwijzen of de parking moet worden uitgebreid. 


Brugge wil de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% verminderen en tegen 2050 wil de stad CO2-neutraal zijn. Het Brugse klimaatplan is een leidraad voor dit project. In het ontwerp zal gestreefd worden naar een maximale energieprestatie, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit, vergroening, ontharding en waterbeheer. Het nieuwe gebouw moet ook hoge ogen gooien op integrale toegankelijkheid, kindvriendelijkheid en andere duurzaamheidsprincipes. 


Bron: Brugge wil in Koolkerke een sporthal bouwen - Bouwkroniek