Europese Commissie trekt in ‘The One’

Onlangs werd aangekondigd dat er een vruchtgebruikovereenkomst voor 18 jaar werd bereikt tussen The One Office SA en de OIB, het "Bureau voor infrastructuur en logistiek van de Europese Commissie in Brussel". 'The One' bestaat uit 2 aan elkaar grenzende torens met een totale oppervlakte van circa 45.000 m². Eén toren bestaat uit wooneenheden en commerciële ruimtes. De andere toren werd ontworpen voor kantoren en wordt nu het Bureau voor Infrastructuur en Logistiek van de Europese Commissie. De kantoortoren voldoet aan de criteria van een passief gebouw volgens PHP ‘passiefhuisplatform’ en past perfect in de Green Deal, de hoeksteen van het Europese plan voor een duurzaam continent.