Home / industrie / VAN MARCKE DISTRIBUTIECENTRUM

VAN MARCKE DISTRIBUTIECENTRUM

Menen, Belgium, Europa

Sector industrie
Opdrachtgever Van Marcke Properties, Weggevoerdenlaan 5, 8500 Kortrijk, BE
Architect Atelier d’architecture Van Oost, Oudenaarseweg 19, 8587 Spiere-Helkijn, BE
Aard der werken In transformatie
Scope Studie en opvolging technische installaties, begeleiding aanvraag BREEAM als BREEAM Accredited Professional
Oppervlakte 85,000 m2
Projectstatus opgeleverd
Start - Einde studie January 2017 - September 2017
Start - Einde uitvoering November 2016 - February 2018

Sustainable Features

regenwater recuperatie
regenwater recuperatie
waterbeheer
waterbeheer
groen dak
groen dak
warmte recuperatie
warmte recuperatie
zonne-energie
zonne-energie
geothermie
geothermie
passieve koeling
passieve koeling
beglazing
beglazing

Kostprijs technieken: 16.000.000,00 € btw excl

Totale bouwkost: 70.000.000,00 € btw excl

K-peil: Logistiek gedeelte K18, kantoorgebouw K31

E-peil: Kantoorgebouw E30

Certificering: Logistiek gedeelte BREEAM ‘very good’, kantoorgebouw BREEAM ‘excellent’

 

Op het Kortrijkse deel van LAR Zuid wordt in sneltempo het nieuwe distributiecentrum, inclusief kantoren en opleidingslokalen, van de Groep Van Marcke gebouwd. De specialist in de distributie van sanitair en verwarming wil dat het centrum tegen maart volgend jaar operationeel is. Het nieuwe distributiecentrum zal de klanten en winkels blijven bevoorraden en zal ook de groei van de internetbestellingen van professionele klanten kunnen opvangen. Het centrum zal 80 procent van de orders automatisch afhandelen. Zo anticipeert de Groep Van Marcke op de uitdagingen in haar sector. Ook moet het nieuwe distributiecentrum duurzaam zijn, voor haar medewerkers én voor het milieu. Van Marcke is immers dit engagement samen met meer dan 100 ‘Captains of Society’ aangegaan in het kader van het klimaatverdrag van Parijs. Van Marcke heeft samen met Boydens Engineering een BREEAM-score ‘very good’ voor het logistieke gedeelte vooropgesteld, ‘excellent’ voor het kantoorgebouw. Die hoge eisen vertalen zich onder andere in een distributiecentrum dat water- en CO2-neutraal zal zijn.

 

Een boorgatenergieopslagveld (BEO-veld) met 516 verticale boringen van elk 59 m diep gekoppeld aan twee warmtepompcentrales vangt het grootste gedeelte van de ruimteverwarmings- en koelvraag op. In de winter onttrekken de warmtepompen warmte uit de bodem en neemt de bodemtemperatuur af. In de daaropvolgende zomer is zogenaamde passieve koeling mogelijk: koud water geschikt voor koeling is voorhanden door enkel pompen water in het BEO-veld te laten circuleren. Wanneer de verwarmingsvraag tijdelijk heel hoog is, springen condenserende gasketels bij. Ook om de koelpiek op te vangen wordt een tweede systeem gebruikt: drie van de negen luchtgroepen zijn uitgerust met adiabatische koeling en een geïntegreerde warmtepomp.

 

Door water te laten verdampen in de luchtgroepen wordt de toevoerlucht op een natuurlijke manier gekoeld. De geïntegreerde warmtepomp springt alleen bij wanneer de lucht tijdelijk dieper moet worden gekoeld. De keuze voor hybride systemen laat toe om het energiegebruik te drukken en om de rendabiliteit van de investering te vergroten.

 

De vloeren tussen de laad- respectievelijk loszones en de bovenliggende werkruimtes beschikken over betonkernactivering en zorgen voor een mild binnenklimaat. Die betonkernactivering is het systeem bij uitstek om te combineren met een BEO-veld. Ook de kantoren en de meeste vergaderzalen hebben een type afgiftesysteem dat perfect te rijmen is met het BEO-veld: namelijk klimaatplafonds. In enkele vergaderzalen en de opleidingslokalen zorgen nieuwe, alternatieve afgiftesystemen voor een goed binnencomfort. Die onderstrepen des te meer de ambitie om van het distributiecentrum een showcase van ecotechnologie te maken.

 

Ook met water springt het distributiecentrum voorzichtig om. Het grote dak laat toe om veel regenwater te capteren, dat in tanks, samen goed voor 500 000 liter, opgeslagen wordt. Van Marcke zet zelfs een stap verder: datzelfde regenwater én vervuild water worden gezuiverd tot drinkwater, in functie van de vraag. Hiertoe wordt een nieuwe (mobiele) waterzuiveringsinstallatie al dan niet in combinatie met een individuele behandeling van afvalwater (oftewel IBA) gebruikt.

 

De elektriciteitsvoorziening van het distributiecentrum steunt op twee pijlers: een ‘standaard’ netaansluiting van 3.25 MVA en 2 MWp aan zonnepanelen. Op de site staan een kopcabine en drie satellietcabines die in een lus met elkaar verbonden zijn. Noodgeneratoren die van de vorige site van Van Marcke overgebracht werden, staan in voor een deel van de elektriciteitsproductie ingeval van nood. Het aantal zonnepanelen wordt stelselmatig uitgebreid (tot maximum 2 MWp) en levert groene stroom aan de automatische magazijnen, de verlichting, de luchtgroepen en de warmtepompen. Een beperkt deel van die groene stroom wordt opgeslagen in brandstofcellen. Zo wil Van Marcke een eerste stap richting seizoensopslag van groene stroom zetten. Verder neemt Van Marcke maatregelen om het elektriciteitsverbruik tot een minimum te beperken. Zo goed als elke ruimte is uitgerust met LED-verlichting en ruimtes met een sterk variabele bezetting beschikken over aanwezigheidsdetectie.

 

Alle stromen van energie en water worden minutieus gemonitord om zo de prestatie te evalueren en eventueel bij te sturen. Het gebouwbeheersysteem stelt Van Marcke in staat om die aanpassingen snel en eenvoudig te doen.