Home / kantoren / DENYS nv : Atelier met bijhorende kantoren, conciërgewoning & dakparking

DENYS nv : Atelier met bijhorende kantoren, conciërgewoning & dakparking

Wondelgem, Belgium, Europa

Sector kantoren
Opdrachtgever Foremost Immo nv, Van Orleystraat 15, 1000 Brussel, BE
Architect Binst Architects nv, Luikstraat 7, 2000 Antwerpen, BE
Aard der werken Nieuwbouw
Scope Studie en opvolging technische installaties / EPB-verslaggeving
Oppervlakte 10,900 m2
Projectstatus opgeleverd

Sustainable Features

regenwater recuperatie
regenwater recuperatie
waterbeheer
waterbeheer
groen dak
groen dak
warmte recuperatie
warmte recuperatie
zonne-energie
zonne-energie
geothermie
geothermie
passieve koeling
passieve koeling
beglazing
beglazing
Kostprijs technieken:1.808.754,00 € excl. btw
Totale bouwkost:10.500.000,00 € excl. btw
K-peil / Energieklasse :Woning K45 – Industrie K25 – Kantoor K25
E-peil:Woning E48 – Industrie E54
Certificering:

 

Projectomschrijving:

Het laatste decennium is bouwonderneming Denys uitgegroeid tot een internationale groep met meer dan 2500 medewerkers. Het bestaande hoofdkantoor in Wondelgem diende bijgevolg uitgebreid te worden met een nieuw atelier, kantoren, een conciërgewoning en dakparking.

Een gezonde en praktische werkomgeving heeft een grote invloed op de productiviteit van werknemers. Er dient gestreefd te worden naar een hoog niveau van comfort voor de aanwezigen waarbij de energiekosten tot een minimum beperkt worden. Zo moeten de bezette ruimtes bijvoorbeeld voldoende verwarmd of gekoeld kunnen worden zonder dat er een hoorbare tocht ontstaat. Natuurlijk en kunstmatig omgevingslicht moet aangenaam zijn voor de ogen, de ruimte mag niet de licht of te donker zijn. Aan deze comfortvereisten moet voldaan worden zonder de productiviteit aan te tasten en zonder hoge energiekosten.

Zo wordt voor dit project gestart van een compacte structuur met een performante gebouwschil om energieverliezen door transmissie te minimaliseren. Vervolgens werden de ramen, de grootte en het type beglazing doordacht ingeplant in functie van thermische verliezen, daglichttoetreding en oververhitting in de zomer. Dit uit zich ook in het finale K-peil en E-peil.

In de kantoren wordt de performante gebouwschil gecombineerd met een zeer performant afgiftesysteem.

Het afgiftesysteem is een combinatie van betonkernactivering met na-koeling en –verwarming via de ventilatie. Beton is een materiaal met een erg dichte massa en men gaat deze massa ‘activeren’ door ze op strategische momenten warmte of koelte te laten opslaan en afgeven. Tijdens het storten van het beton legt men leidingen waardoor men – eens het gebouw in gebruik genomen is – water laat stromen. Wanneer het water warmer is dan de ruimtetemperatuur wordt het gebouw verwarmd, wanneer het kouder is start de koeling. De thermische energie wordt op die manier opgeslagen in en afgegeven door de vloeren en de plafonds. Naast de grote energie- en kostenbesparing is de geleidelijke straling die voor een aangenaam binnencomfort zorgt één van de vele voordelen.

De keuze voor een mechanisch ventilatiesysteem D draagt hieraan bij. Bij balansventilatie verloopt zowel de aan- als afvoer mechanisch via een netwerk van ventilatiekanalen en ventilatoren. Deze bevinden zich in het verlaagd plafond. De afgevoerde lucht warmt de aangevoerde (koude) lucht op dankzij een warmtewisselaar.

Doordat de aangevoerde lucht verwarmd wordt komt deze op een aangename temperatuur in de ruimtes binnen en wordt er een comfortabel binnenklimaat gecreëerd. Bovendien door de warmte te recupereren daalt het energieverbruik wat resulteert in een lagere energiefactuur en E-peil. Tot slot, aangezien de aangevoerde lucht ook gefilterd wordt, blijven stof, vervuiling of pollen buiten.

Een andere kostenbesparende maatregel is een goed waterbeheer, door onder meer gebruik te maken van regenwater en regenwaterrecuperatie voor de toiletten met waterspaartoets. Daarnaast werden ook de spoeltafels met zelfsluitende kranen uitgerust.

Het klimatiseren van een industriegebouw vergt een specifieke ontwerpaanpak; we hebben immers vaak te maken met variabele bezettingen: verschillende afdelingen waar men enerzijds zittend of staand werk uitvoert en dit op verschillende tijdstippen doorheen de dag. Daarom wordt er vaak gewerkt volgens het ‘energy on demand’ principe waarbij de verlichting en klimatisatie enkel werken bij aanwezigheid van de personeelsleden of waarbij de werknemers zelf kunnen bepalen of ze bijkomende koeling of verwarming wensen.

Om de nood aan elektrische energie voor verlichting te minimaliseren wordt er zoveel als mogelijk beroep gedaan op natuurlijk daglicht. Dit kan door plaatsing van lichtkoepels of transparante gevelelementen, bij voorkeur noord gericht om oververhittingsproblemen of verblinding te vermijden. De aanvulling met kunstlicht gebeurt met LED-verlichting, veelal geplaatst op een modulair railsysteem; zo behoud je de flexibiliteit om de ruimte in te delen naar gelang het aantal werknemers binnen verschillende afdelingen toe- of afnemen, nieuwe installaties, nodige lichtsterkte voor een bepaald werk, … Via plaatsing van detectoren maken we magazijnen ook ‘smart’ en gaat het licht enkel aan wanneer het nodig is.