Home / kantoren / PASSIEF PROVINCIEHUIS

PASSIEF PROVINCIEHUIS

Antwerpen, Belgium, Europa

Sector kantoren
Opdrachtgever Provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerp, BE
Architect De Geyter Xaveer Architectenbureau bvba, Sainctelettesquare 12, 1000 Brussels, BE
Aard der werken In transformatie
Scope Studie en opvolging technische installaties / EPB-verslaggeving / Duurzame adviezen
Oppervlakte 26,000 m2
Projectstatus opgeleverd
Start - Einde studie September 2012 - January 2014
Start - Einde uitvoering February 2016 - February 2021

Sustainable Features

geothermie
geothermie
beglazing
beglazing
warmte recuperatie
warmte recuperatie
waterbeheer
waterbeheer
zonne-energie
zonne-energie
regenwater recuperatie
regenwater recuperatie
passieve koeling
passieve koeling
passief
passief
EXCELLENT
EXCELLENT

Kostprijs technieken: € 15.583.191,94 btw excl (aanbesteding)
Totale bouwkost: € 60.482.323,81 btw excl
K-peil: 20
E-peil: 38
Certificering: Breeam Excellent / Passief

 

Het nieuwe provinciehuis in Antwerpen werd ontworpen met duurzaamheid als uitgangspunt. Door van bij de start van het project multidisciplinair samen te werken werd de combinatie van uitdagende architectuur en verregaande duurzaamheid mogelijk gemaakt. Het resultaat is een gecertifieerd passief kantoorgebouw dat verwarmd en gekoeld wordt zonder gebruik te maken van klassieke oplossingen zoals stookketels of koelmachines. 

 

Het gebouw herbergt landschapskantoren, individuele kantoren, één auditorium voor 350 personen en één voor 100 personen, een grootkeuken met restaurant voor 200 personen, een fitnessruimte, een datacenter, een bibliotheek en een ondergrondse parking.

 

Een uitgebreid veld van 350 geothermische boorsondes, die geplaatst worden onder de ondergrondse parking, zorgt voor de belangrijkste energievoorziening van het gebouw. In de winter putten warmtepompen hun warmte uit de bodem en slaan op die manier koude op die in de zomer passief kan gebruikt worden om het gebouw te koelen. Het afgifte-systeem in het gebouw is hoofdzakelijk betonkernactivering, aangevuld met enkele zones met vloerverwarming. Deze lagetemperatuurssystemen maken een optimaal rendement van de warmtepompen en passieve koeling mogelijk.

 

De hygiënische ventilatie is vraaggestuurd in functie van de luchtkwaliteit in de verschillende zones van het gebouw. Ook de warmte uit de extractielucht van de dampkappen in de grootkeuken wordt gerecupereerd dankzij een ontvettingsproces met UV-lampen.

 

De verlichting in de kantoren gebeurt volledig met hoog performante LED-toestellen die individueel programmeerbaar zijn voor maximale flexibiliteit. Een systeem van daglichtsturing zal het verbruik nog verder doen dalen door de verlichtingstoestellen te dimmen in functie van het daglicht dat het gebouw binnenstroomt. Het dak is maximaal bedekt met PV-panelen voor de opwekking van groene stroom.

 

Het gebouw werd eveneens ontworpen volgens de BREEAM standaard om een Excellent certificatie te verkrijgen. Wat de BREEAM-begeleiding betreft, hebben we volgende opdracht uitgevoerd:

 

Gebouwmodellering: Er werd een gebouwmodel opgebouwd dat zowel de bouwfysische en installatietechnische, als de gebruikstechnische karakteristieken van het gebouw bevatten. Hierbij werd het gebouw in een geometrische vorm gegoten die toelaat onderstaande vraagstukken zo correct als mogelijk te analyseren.

 

Thermische comfortstudie: Overeenkomstig de vooropgestelde eisen van de bijhorende BREEAM-credit werd een dynamische doorrekening gedaan van de binnentemperaturen die in de gebruiksruimtes van het provinciehuis zullen optreden. Aan de hand van uurlijkse resultaten werd een beeld gevormd van het te verwachten binnencomfort gedurende een volledig ‘typisch’ jaar. Aan de hand hiervan kon een cijfermatige evaluatie gebeuren, die het al dan niet  behalen van de credit heeft bepaald. 

 

Daglichtberekening: Overeenkomstig de vooropgestelde eisen van de bijhorende BREEAM-credit werd een daglichtberekening uitgevoerd op een voldoende groot oppervlak van het provinciehuis, zodat uitsluitsel gegeven kon worden omtrent het al dan niet behalen van het credit “daylight”. 

 

Evaluatie LZC-technologieën: Overeenkomstig de vooropgestelde eisen van het bijhorende BREEAMcredit werd een evaluatie gemaakt van de effectiviteit van de toegepaste low- or zero-carbon technologie. Hierbij werden meer specifiek de grondgekoppelde warmtepompen onder de loep genomen, waarbij bekeken werd in welke mate zij de CO2-uitstoot van het project op lange termijn kunnen reduceren. Hiertoe werd de installatie vergeleken met een ‘klassieke installatie’ voor dergelijk gebouw.