SHARE

‘Quadrivium’ onderwijs- en practicumgebouw

Heverlee, Belgium, Europa

Sector onderwijs
Projectstatus under construction
Project Heverlee, Belgium, Europa
Start - Einde uitvoering From June 2018
Architect POLO Architects, Tavernierkaai 2 bus 28, 2000 Antwerpen, BE
Start - Einde studie January 2016 - May 2017
GFA 7,750 m2
Scope Studie en opvolging technische installaties / EPB-verslaggeving / Duurzame adviezen / Simulaties
Aard der werken Nieuwbouw
Kostprijs technieken:2.735.513,00 € excl. btw
Totale bouwkost:8.159.000,00 € excl. btw
K-peil:20 (nieuwbouw)
E-peil:44 (nieuwbouw school)
Certificering:

 

Projectomschrijving:

De campus Arenberg van KU Leuven te Heverlee wordt uitgebreid met een nieuw onderwijs- en practicumgebouw.

Het schoolgebouw bevat leslokalen, didactische laboratoria lokalen, een groot auditorium voor 600 personen, een administratief gedeelte, de benodigde sanitaire ruimtes en een cafetaria die eveneens zal dienen als studieruimte.

 

Op niveau van de gebouwschil worden een aantal passieve maatregelen getroffen om de vraag voor verwarming en koeling te beperken, getuige hiervan zijn het K-peil van de nieuwbouw, met name K20 en de toepassing van beglazing met een performante zonnetoetredingsfactor ter hoogte van de cafetaria en inkomhal.

 

Voor de warmteproductie wordt beroep gedaan op een grondgekoppelde warmtepomp door middel van een BEO-veld (boorgat energieopslag) uitgerust met 28 boringen van 140 meter diepte,
in combinatie met twee gascondensatie ketels. De verdeling van de warmte wordt op lage temperatuur gerealiseerd door middel van vloerverwarming, radiatoren en naverwarmingsbatterijen voorzien op het ventilatiesysteem. Er is geopteerd om koeling te voorzien in de computerklassen d.m.v. een aantal ventilo-convectoren en proceskoeling ter hoogte van de laboratoria lokalen rechtstreeks gekoppeld op het BEO-veld. Ter hoogte van de cafetaria en inkomhal wordt er gekoeld d.m.v. natuurlijke dag- en nachtventilatie. Het koppelen van een toekomstig nabijgelegen gebouw op het BEO-veld is eveneens voorzien om de potentiële koelvraag op een duurzame manier te vervullen.

 

De ventilatie wordt gerealiseerd door een centrale mechanische ventilatie-unit, systeem D. In het gebouw zijn verschillende ventilatiezones ondergebracht waarvan door middel van CO² en temperatuurmeting het aangeleverd ventilatiedebiet bijgestuurd wordt in functie van de eigenlijke vraag.

Als bijkomend hernieuwbaar aandeel energie wordt een uitgebreide PV-installatie op het dak voorzien, met name 92 kWp productie, die mee resulteert in het vooropgestelde E-peil van E44.

Sustainable Features

comfort
comfort
regenwater recuperatie
regenwater recuperatie
waterbeheer
waterbeheer
natural ventilation
natural ventilation
groen dak
groen dak
warmte recuperatie
warmte recuperatie
isolatie
isolatie
zonne-energie
zonne-energie
PV panelen
PV panelen
geothermie
geothermie
beglazing
beglazing