Home / sport / ‘De Lange Munte’ uitbreiding sportcentrum

‘De Lange Munte’ uitbreiding sportcentrum

Kortrijk, Belgium, Europa

Sector sport
Opdrachtgever Stad Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, BE
Architect Gafpa bureau voor architectuur en stedenbouw bvba, Nieuwevaart 118/A, 9000 Gent (BE)
Aard der werken Nieuwbouw
Scope Studie en opvolging technische installaties
Oppervlakte 547 m2
Projectstatus opgeleverd
Start - Einde studie February 2018 - June 2020
Start - Einde uitvoering October 2020 - July 2021

Sustainable Features

groen dak
groen dak
warmte recuperatie
warmte recuperatie
waterbeheer
waterbeheer
zonne-energie
zonne-energie
regenwater recuperatie
regenwater recuperatie
Kostprijs technieken:€ 553.000,00 excl. btw
Totale bouwkost:€ 2.160.000,00 excl. btw
K-peil / Energieklasse :
E-peil:64
Certificering:

 

Projectomschrijving:

 

De sportcampus Lange Munte bevindt zich op Hoog Kortrijk, in het groene hart van de stad. Het sportcomplex bestaat uit 2 hallen met daarin 5 ruime sportzalen. In de evenementenhal kunnen 2400 toeschouwers plaatsnemen. In het andere gedeelte zijn mobiele tribunes voorzien voor 370 toeschouwers.

 

Daarnaast zijn er verschillende polyvalente sportruimtes, squashzalen en een ruime fitnesszaal met cardio- en krachttoestellen. De verschillende vergaderzalen zijn uitgerust met de nieuwste multimediamogelijkheden.

 

De sportcampus wordt nu uitgebreid met nieuwe buitensportinfrastructuur en een nieuwbouwcomplex met 10 kleedkamers, sanitaire ruimtes, een technisch lokaal, een berging en een nieuwe HS-lokaal wordt geïntegreerd in het bestaande volume.

 

Het ontwerp van de nieuwbouw sluit aan bij de huidige accommodaties. De abstracte oranjerode baksteenvlakken van de bestaande gevels krijgen hun weerklank in de blinde nieuwe volumes, het aluminium schrijnwerk in de scherpte van de luifel. Het dak van de uitbreiding kan als terras voor de bovenliggende cafetaria in de bestaande sporthal gaan fungeren. Er ontstaat een nieuwe buitentribune, over het bestaande talud heen uitkijkend over de sportvelden.

 

Een goed ontworpen sportfaciliteit beschikt over de laatste nieuwe technologische ontwikkelingen die de energiekosten en de ecologische voetafdruk van een gebouw laag houden. De belangrijkste energievraag voor de uitbreiding bestaat uit vraag naar sanitair (warm) water en warmte. Enerzijds gaat men beroep doen hiervoor op hernieuwbare energieopwekking en anderzijds zoveel mogelijk recuperatie van afgevoerde energie om CO2- uitstoot te reduceren.

 

Invulling hernieuwbare energieopwekking gebeurt door:

  • Zonnecollectoren en –boiler → Thermische energie
  • Regenwaterrecuperatie → Water

 

Recuperatie afgevoerde energiestromen gebeurt door:

  • Regenwaterrecuperatie → Water
  • Warmterecuperatie in alle ventilatie-units → Warmte

 

De wisselende bezettingsgraad van het gebouw doorheen de dag en het jaar was een bepalende factor in het ontwerp. Op basis hiervan werden verscheidene duurzame technieken toegepast die het energieverbruik beperken zoals een gestuurd mechanisch ventilatiesysteem D. Bij balansventilatie verloopt zowel de aan- als afvoer mechanisch via een netwerk van ventilatiekanalen en ventilatoren. De afgevoerde lucht warmt de aangevoerde (koude) lucht op dankzij een warmtewisselaar. Doordat de aangevoerde lucht verwarmd wordt komt deze op een aangename temperatuur in de ruimtes binnen en wordt er een comfortabel binnencomfort gecreëerd. Bovendien aangezien de aangevoerde lucht ook gefilterd wordt, blijven stof, vervuiling of pollen buiten.

 

Een andere energie- en kostenbesparende maatregel is een goed waterbeheer, door onder meer gebruik te maken van regenwaterrecuperatie voor de toiletten en urinoirs met automatische spoeling met moderne sensortechnologie. Daarnaast werden ook de spoeltafels met zelfsluitende kranen uitgerust.

 

Tot slot moet het gebouw uitgerust worden met natuurlijk en kunstmatig omgevingslicht dat aangenaam is voor de ogen en de ruimte net voldoende verlicht. Een goed verlichtingssysteem voor de sport moet zorgen voor toereikende helderheid, een gepaste lichtsterkte, een gelijkmatige lichtverdeling en een afdoende verblindingscontrole voor de activiteiten in kwestie. Voor buitensporten zorgt de verlichting voor langere sporttijden, vooral tijdens de wintermaanden. Door het inzetten van LED-verlichting, binnenverlichting via bewegingsdetectie en buitenverlichting via schemerschakelaar wordt ook hier het energieverbruik beperkt.