Home / sport / STEDELIJK ZWEMBAD ‘BRIGITTE BECUE’ EN APPARTEMENTEN VMSW

STEDELIJK ZWEMBAD ‘BRIGITTE BECUE’ EN APPARTEMENTEN VMSW

Oostende, Belgium, Europa

Sector sport
Opdrachtgever TMVW Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Architect BURO II & ARCHI + I cvba, Jakob Jordaensstraat 18 a, 1000 Brussel, BE VenhoevenCS architecture+urbanism, Hoogte Kadijk 143 F15, 1018 BH Amsterdam, NL
Aard der werken Nieuwbouw
Scope Studie en opvolging technische installaties
Oppervlakte 12,965 m2
Projectstatus under construction
Start - Einde studie From November 2016
Start - Einde uitvoering July 2018 - April 2021

Sustainable Features

warmte recuperatie
warmte recuperatie
waterbeheer
waterbeheer
zonne-energie
zonne-energie
regenwater recuperatie
regenwater recuperatie

K-peil (zwem / app.): 18 / <40

E-peil (zwem / app.): 47 (E-max = 66) / < 45

 

In samenwerking met TMVW heeft stad Oostende de opdracht voor een nieuwbouwcomplex van ± 13.000 m³ toegekend aan het consortium* Olco-Sportsphere. Het bestaat uit een ondergrondse parkeergarage met 69 plaatsen, een zwembadcomplex met 4 baden, sauna en buitengebeuren met erbovenop 22 sociale appartementen voor ‘Woonwel’.

 

Het zwemcomplex bevat een olympisch 50m bad met gedeeltelijk beweegbare bodem, een instructiebad van 25m met volledig beweegbare bodem tot 4,2m diepte en recreatiebaden voor peuters, kinderen en jongvolwassenen. Daarnaast is er een whirlpool en sauna geïntegreerd.

 

B2ai en VenhoevenCS ontworpen in samenspraak een transparant en energiezuinig nieuwbouwcomplex. De schil voldoet aan de hedendaagse normen en is akoestisch als thermisch geoptimaliseerd. De doordacht ingeplante raampartijen en daklichten zorgen voor een uitstekende daglichttoetreding en zijn waar nodig uitgerust met zonwerende beglazing om oververhitting te vermijden. Opengaande raamdelen laten de eindgebruikers toe hun eigen binnenklimaat nog te beïnvloeden. Waar de interne lasten dusdanig groot zijn is er koeling voorzien op vraag van de bouwheer. In het ontwerp is er ingezet op het toepassen van doorzichten op de groene omgeving en op groene beplanting als verlening van de groene omgeving van de golf.

 

Boydens engineering stond in voor het ontwerp en werfopvolging van de mechanische, elektrische en sanitaire installaties die nodig zijn voor de veilige, comfortabele en milieuvriendelijke werking van dit modern gebouwencomplex, zowel voor het zwembadcomplex als voor de VMSW-appartementen.

 

Moderne techniek werden hierbij aangewend in het gebouwcomplex en geïntegreerd binnen het architecturale kader zonder afbreuk te doen hieraan.

De VMSW-appartementen beschikken over hun eigen autonome technische voorzieningen.

 

De Boydens consulting afdeling verleende daarnaast in ieder ontwerpstadia gespecialiseerd advies en leverde de studie af in het kader van duurzaamheid, waaronder haalbaarheidsstudie, EPB-verslaggeving, bouwknopen, …

 

De goede samenwerking van het volledige bouwteam heeft ertoe geleid dat het ambitieniveau van de bouwheer van E-max -10% ruimschoots gehaald werd.

Naast energiezuinige technieken voor de conditionering van het gebouw en zijn ruimtes is er ook bijzondere aandacht besteed aan waterbeheer in het complex. Er is daarnaast ingezet op duurzame opwekking van energie ‘on site’ door het toepassen van fotovoltaïsche panelen, zonneboilerinstallatie en warmtepompinstallaties.

 

 

* het consortium bestaat naast Olco-Sportsphere uit Stadsbader, VenhoevenCS, BuroII & ARCHI+I (B2ai), Studiebureau R. Boydens, Ney&Partners, KWB en Blasco.