SHARE

ZWEMBAD EN SPORTZONE

Ronse, Belgium, Europa

Sector sport
Projectstatus competitie
Project Ronse, Belgium, Europa
Start - Einde uitvoering April 2018 - February 2019
Architect B2Ai, Accent Business Park - Kwadestraat 149 A / 0.1, 8800 Roeselare, BE VenhoevenCS architecture+urbanism, Hoogte Kadijk 143 F15, 1018 BH Amsterdam, NL
Start - Einde studie June 2017 - October 2017
GFA 3,791 m2
Scope Studie en opvolging technische installaties / EPB-verslaggeving / advies duurzaamheid
Aard der werken In transformatie
Opdrachtgever Stad Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse, BE

Kostprijs technieken: ± 1.780.000,00 € excl. btw

Totale bouwkost: ± 8.500.000,00 € excl. btw

K-peil: 15

E-peil: 56

 

Met het nieuw stedelijk zwembad krijgt Ronse er een sportieve en recreatieve trekpleister bij. Het nieuwe complex situeert zich op de overgang tussen stedelijk en groen gebied, als een uitbreiding op de bestaande sportvelden en sporthal ’t Rosco. Het voegt zich naadloos in de richtlijnen van het masterplan en tilt het tegelijkertijd naar een hoger niveau. Door een slimme aansluiting op de bestaande inkomhal komen alle sporttakken samen. ’t Rosco transformeert van sporthal naar sportcomplex. Het nieuwe ‘zwembad’ opent zich naar de buitensportvelden en de Finse piste toe.

B2ai en VenhoevenCS ontwerpen in samenspraak een transparant en energiezuinige nieuwbouw-complex. Uit de heldere ontwerpstructuur vloeit een grote transparantie voor de gebruikers voort.

Door het strategisch plaatsen van gevelopeningen, en het afwisselen tussen open en gesloten volumes, ontstaat een optimale daglichttoetreding, interne zichtbaarheid, contact met de buitenomgeving en de nodige privacy. We kunnen van een compacte architectuur spreken, waarin alle functies samenkomen. De heldere structuur bood de mogelijkheid accenten te leggen waar wenselijk en de architecturale kwaliteit van het gebouw te maximaliseren. De schil voldoet aan de hedendaagse normen en is akoestisch als thermisch geoptimaliseerd.

Boydens engineering staat in voor het ontwerp en werfopvolging van de mechanische, elektrische en sanitaire installaties in coördinatie met zwembadtechnieken die nodig zijn voor de veilige, comfortabele en milieuvriendelijke werking van dit modern zwembadcomplex. De Boydens consulting afdeling verleend daarnaast in ieder ontwerpstadia gespecialiseerd advies in het kader van duurzaamheid. Duurzaamheid wordt in brede zin toegepast: waterhergebruik, doordacht gebruik van materialen, minimalisering van energetische noden door compact en doorgedreven geïsoleerde schil die ruimschoots voldoet aan de hedendaagse normen, aanwenden van hernieuwbare bronnen zoals de zon.

Moderne techniek wordt hierbij aangewend in het gebouwcomplex en geïntegreerd binnen het architecturale kader zonder afbreuk te doen hieraan. Er wordt enerzijds fysiek en bouwkundig aanknoping gemaakt met het bestaande sportcomplex en anderzijds technische integratie bewerkstelligt zodoende installaties optimaal ingezet kunnen worden. 

Toegankelijkheid werd niet uit het oog verloren: laagdrempeligheid, flexibel gebruik voor een diversiteit aan gebruikers zoals gezinnen met jonge kinderen of ouderen en personen met een handicap. Dit geldt niet enkel voor de baden op zich maar ook voor de ondersteuning en omkadering, zoals de cafetaria, het onthaal, de signalisatie en alle verblijfsaspecten.

Sustainable Features

comfort
comfort
regenwater recuperatie
regenwater recuperatie
waterbeheer
waterbeheer
warmte recuperatie
warmte recuperatie
isolatie
isolatie
zonne-energie
zonne-energie
PV panelen
PV panelen