SHARE

Gare Maritime

Brussel, Belgium, Europa

Sector urban development
Projectstatus under construction
Project Brussel, Belgium, Europa
Start - Einde uitvoering From October 2016
Architect Neutelings Riedijk Architects, P.O. Box 527, 3000 AM Rotterdam, NL
Start - Einde studie June 2016 - September 2017
GFA 44,500 m2
Scope Studie en opvolging technische installaties / EPB-verslaggeving / Duurzame adviezen / Simulaties
Aard der werken Nieuwbouw en renovatie
Opdrachtgever Extensa Group, Havenlaan 86c, 1000 Brussel, BE
Kostprijs technieken:22.474.528,00 € excl. btw
Totale bouwkost:60.520.737,00 € excl. btw
Oppervlakte:3 ha publieke zone waarvan 44.500 m² (Kantoren 29.000 m², retail 8.000 m², publieke functies 7.500 m²)
K-peil / Energieklasse :Passief Brussel
E-peil:Passief Brussel
Certificering:Passief Brussel; BREEAM

 

Projectomschrijving:

Het gebouw ‘Gare Maritime’ te Brussel is een oud gebouw dat vroeger als goederenstation gebruikt werd en dat sinds geruime tijd leeg staat. De bijzondere architecturale eigenschappen, zowel in detaillering als in ruimteverhoudingen heeft de eigenaar Extensa aangezet tot het restaureren van het gebouw en het ontwikkelen van commerciële en kantoorruimtes binnen het grote volume.

 

Daartoe wordt de grote hal gerenoveerd tot een degelijk geïsoleerde omhullende waarbinnen de kantoorvolumes een plaats krijgen. Binnen de hal zelf wordt door middel van dit isolatiepakket enerzijds en door een intelligente sturing van opengaande delen in de gevel en dakoppervlakken anderzijds een aanvaardbaar binnenklimaat gecreëerd om gedurende het grootste gedeelte van het jaar bepaalde activiteiten te kunnen laten plaatsvinden.

 

De gematigde temperatuur die zo in de hal zal heersen, komt ook de energieverbruiken van de inbouwvolumes ten goede. Door deze aan de ongeklimatiseerde hal te laten grenzen, zijn de verliezen naar de buitenomgeving sterk beperkt ten opzichte van een klassieke nieuwbouwsituatie.

 

De kantoren en retailzones zelf worden wel geklimatiseerd, met behulp van een geothermische ringleiding, die gevoed wordt via een open bronsysteem en waarop individuele warmtepompen aangesloten worden. Koeling gebeurt integraal passief en verwarming steeds via de tussenkomst van deze warmtepompen. Het systeem heeft tevens een valorisatie tot gevolg van de gelijktijdig optredende warmte- en koelbehoefte in de verschillende gebouwen, waardoor de KWO minder hard belast wordt en een optimaal rendement verkregen wordt.

 

Binnen de volledige projectopbouw werd door middel van simulatiesoftware bijzondere aandacht geschonken aan een breed gamma van duurzaamheidsaspecten: temperaturen, licht, materiaalgebruik etc. Deze worden binnen een BREEAM-assessment-methodiek ook gevalideerd.

 

Tot slot wordt aan het project een significante hoeveelheid fotovoltaïsche panelen toegevoegd om de uiteindelijk verbruikte elektriciteitsvraag te verlagen.

Sustainable Features

comfort
comfort
regenwater recuperatie
regenwater recuperatie
waterbeheer
waterbeheer
natural ventilation
natural ventilation
warmte recuperatie
warmte recuperatie
lamellen
lamellen
isolatie
isolatie
PV panelen
PV panelen
geothermie
geothermie
passieve koeling
passieve koeling
beglazing
beglazing
ecologische materialen
ecologische materialen