SHARE

STADSWIJK TWEEWATERS: WOONTOREN TWIST – ASSISTENTIEWONINGEN DE ARK – ONDERGRONDSE PARKING

Leuven, Belgium, Europa

Sector urban development
Projectstatus opgeleverd
Project Leuven, Belgium, Europa
Start - Einde uitvoering February 2015 - October 2017
Architect Beel Stéphane Architecten BVBA, Poel 15, 9000 Gent, BE
Start - Einde studie August 2012 - March 2014
GFA 9,095 m2
Scope Studie en opvolging technische installaties / EPB-verslaggeving
Aard der werken In transformatie
Opdrachtgever Eberg, Bondgenotenlaan 136, 3000 Leuven, BE

Start – Einde studie:

  • Augustus 2012 – Maart 2014 (Twist)
  • September 2013 – Maart 2014 (De Ark)

Start – Einde uitvoering: Februari 2015 – Oktober 2017 (Twist en De Ark)

Kostprijs technieken: 

  • 2.800.000,00 € excl. btw (Twist)
  • 2.100.000,00 € excl. btw (De Ark)

Totale bouwkost:

  • 11.000.000,00 € excl. btw (Twist)
  • 11.000.000,00 € excl. btw (De Ark)

Oppervlakte: 

  • 9.095 m² (Twist) 
  • 4.500 m² bovengronds + 3.784 m² ondergronds (De Ark)

K-peil: 28 (Twist) / 28 (De Ark)

E-peil: 59 (Twist) / 60 (De Ark)

Certificering: BREEAM ‘outstanding’ (design phase)

 

In Leuven werd de nieuwe stadswijk ‘Tweewaters’ gebouwd met onder andere:

  • Twist: woontoren van 17 bouwlagen met 46 appartementen en een commerciële ruimte
  • De Ark: 3 bouwlagen en dakverdieping met 39 assistentiewoningen, gemeenschapsruimte, crèche en een ondergrondse parking met 95 staanplaatsen

Het gaat om de creatie van een site waarbij niet elk gebouw een entiteit op zich is, maar als geheel samenwerkt. Dit zowel op vlak van de leefomgeving als op technisch vlak. Op technisch vlak diende er tevens grote aandacht besteed te worden aan de integratie van duurzame technieken, waarbij de focus vooreerst ligt op energiebesparing (bij de gebruiker), energiebesparing (met de installatie), energiemonitoring (bij zowel gebruiker als beheerder) en vervolgens op duurzame energieproductie.

De belangrijkste uitdagingen waren: het opbouwen van een systeemstructuur voor verwarming en elektriciteit dat toelaat om monitoring te doen per gebouw en welke geïntegreerd werd in een monitoring van de site ter bepaling van de energieverbruiken, productie van energie en assistentie aan de bewoner tot het besparen van energie. De verdeling van de verwarming is zo geconcipieerd dat deze in eerste instantie aangesloten wordt op een externe warmtelevering, welke zich al gedeeltelijk op de site bevindt. Dit als overbrugging tot het moment dat het warmtenet op de volledige site aangelegd is.

Op de site, waarop in totaal 5 gebouwen komen, wordt een warmtenet aangelegd. Dit warmtenet zal gevoed worden door middel van een WKK. Het mogelijks inkoppelen van de toekomstige gebouwen ten oosten van de Balk van Beel, welke door een andere partij ontwikkeld zullen worden, wordt dan ook meegenomen in de studie die hiervoor uitgevoerd wordt.
Een geïntegreerde monitoring van de verschillende verbruiken en een voorspelling van deze verbruiken aan de hand van trends zal ervoor zorgen dat er steeds warm water geproduceerd wordt aan een specifieke temperatuur aangepast aan de vraag. Boydens engineering werkt nauw samen met en ageert als moderator tussen de energiemaatschappijen en toekomstige uitbater van het warmtenet enerzijds en de bouwheer anderzijds.

Alle leidingen worden zoveel als mogelijk in pps uitgevoerd (voorgeïsoleerd). Dit heeft als meerwaarde dat de “lekverliezen/ leiding verliezen” ten opzichte van ter plaatse geïsoleerde leidingen tot een minimum gereduceerd worden.
PPS-leidingen hebben tevens als groot voordeel, ten opzichte van stalen leidingen, dat deze minder goed warmte geleiden, niet kunnen roesten en lichter zijn waardoor ze makkelijker te verwerken zijn door het installatiebedrijf.
Duurzaamheid binnen deze projecten wordt niet alleen op energetisch vlak beschouwd, maar ook op materiaalduurzaamheid in de tijd en handeling van materialen bij de installatie.

Op vlak van duurzaamheid scoort het project ‘De Ark’, volgens het pre-assessment, bij oplevering een BREEAM score ‘outstanding’.

Sustainable Features

comfort
comfort
waterbeheer
waterbeheer
warmte recuperatie
warmte recuperatie
lamellen
lamellen
isolatie
isolatie
afvalbeheer
afvalbeheer
beglazing
beglazing