SHARE

Andante woonzorgcentrum

Menen, Belgium, Europa

Sector verzorging
Projectstatus opgeleverd
Project Menen, Belgium, Europa
Start - Einde uitvoering April 2012 - May 2014
Architect Debruyne Gino en Architecten, Witte Molenstraat 54 a, 8200 Brugge, BE
Start - Einde studie January 2004 - December 2009
GFA 13,019 m2
Scope studie en opvolging technische installaties
Aard der werken In transformatie
Opdrachtgever OCMW Menen, Noorderlaan 1/A000, 8930 Menen, BE

 

De bouwwerken voor dit nieuwe woonzorgcentrum zijn uitgevoerd in 2 fases, zodoende het bestaande woonzorgcentrum tijdens de bouw van de eerste fase voor 75% verder kon uitgebaat worden. Het nieuw woonzorgcentrum bestaat uit 2 bouwlagen en een derde bouwlaag die enkel de technische ruimten bevat. In de nieuwbouw bevinden zich 188 kamers, 20 leefruimtes, 10 afdelingskeukens, 10 verpleegposten, 1 centrale grootkeuken en bergingen allerhande.

De stookplaats bevindt zich in die derde bouwlaag en omvat 2 gasgestookte condenserende ketels en 2 gasgestookte boilers. De kamers worden verwarmd d.m.v. radiatoren. De leefruimtes, zithoeken en de inkomzone worden verwarmd d.m.v. vloerverwarming. De overige technische ruimten, op het derde niveau, bevatten de luchtgroepen. De luchtgroepen werden opgedeeld i.f.v. de afdelingen en de oriëntaties en hebben een warmtewisselaar zodat er een maximale energierecuperatie kan gebeuren. Als ventilatiesysteem is gekozen voor systeem D. Het kanalennet en het leidingennet voor zowel verwarming als sanitair is aangelegd in het verlaagd plafond van de gangen en dit zowel op de gelijkvloerse als op de 1ste verdieping. Door het concept van het gebouw werd het mogelijk om de koudwaterleiding buiten het gebouw te laten lopen, wat het risico op legionella-besmetting sterk verminderd. In de leefruimtes is telkens koeling voorzien d.m.v. ingebouwde plafondcassettes.

De centrale grootkeuken bevindt zich op de gelijkvloers en is voorzien van 5 koelcellen en een diepvriescel. De  keuken is opgedeeld in een warm gedeelte, koud gedeelte, vaatwasgedeelte, opslagruimtes en personeelsruimtes. Hierbij werd telkens rekening gehouden met de HACCP-normeringen en de adviezen opgelegd door het FAVV.

Gezien het gebouw deel uitmaakt van een grotere site, werd een nieuwe hoogspanningscabine geplaatst die het nieuwe gebouw en reeds bestaande gebouwen op de site voedt. De HS-cabine werd niet geïntegreerd in het gebouw, maar op korte afstand ingepland in de omgevingsaanleg. In hetzelfde gebouw, waar de HS-cabine is gelokaliseerd, werd eveneens een lokaal gebouwd voor een noodstroomgroep. Deze staat in voor het opvangen van een gedeelte van het vermogen van de HS-cabine. De gebruiker wenst op die manier enkele belangrijke functies in hun werking te garanderen.

In het gebouw werden over de verschillende afdelingen verdeelborden geplaatst. Voor de aanleg van het datanetwerk werd getracht dezelfde indelingen te behouden als voor de verdeelborden zodat patchkasten en verdeelborden in elkaars buurt staan.

Alle ruimtes waar bewoners toegang toe krijgen zijn uitgerust met een verpleegoproepsysteem. In de kamers, leefruimtes en verpleegposten zijn kamerinterfaces geplaatst die werken op basis van de IP-standaard. Zorgregistratie kan gebeuren op elke kamer. Het verplegend personeel kan alle oproepen opvolgen en registreren via smartphones werkend op het algemeen aangebracht Wifi-netwerk. Bovendien zijn de afdelingen allen uitgerust met dwaaldetectie en toegangscontrole.

Tenslotte is er een gebouwenbeheerssysteem aanwezig die de sturing mogelijk maakt van o.a. de zonnewering, de camerabewaking, de buitenverlichting, het HVAC-systeem, bewaking van deuren, … Over het ganse gebouw is er branddetectie aanwezig die op zijn beurt gekoppeld is met de HVAC-installatie en de keukeninstallaties.

Sustainable Features

comfort
comfort
regenwater recuperatie
regenwater recuperatie
groen dak
groen dak
warmte recuperatie
warmte recuperatie
isolatie
isolatie
zonne-energie
zonne-energie
beglazing
beglazing