Home / verzorging / ‘Sint-Pietersmolenwijk’, dag- en woonzorgcentrum

‘Sint-Pietersmolenwijk’, dag- en woonzorgcentrum

Brugge, Belgium, Europa

Sector verzorging
Opdrachtgever Mintus Brugge, Ruddershove 4, 8000 Bruges, BE
Architect Debruyne Gino en Architecten, Witte Molenstraat 54 a, 8200 Brugge, BE
Aard der werken Nieuwbouw
Scope Studie en opvolging technische installaties / EPB-verslaggeving
Oppervlakte 16,850 m2
Projectstatus under construction
Start - Einde studie September 2014 - October 2020
Start - Einde uitvoering From September 2019

Sustainable Features

geothermie
geothermie
beglazing
beglazing
warmte recuperatie
warmte recuperatie
waterbeheer
waterbeheer
zonne-energie
zonne-energie
regenwater recuperatie
regenwater recuperatie
passieve koeling
passieve koeling
Kostprijs technieken:+/- € 4.500.000,00 excl. btw
Totale bouwkost:+/- € 28.500.000,00 excl. btw
E-peil:52

 

Projectomschrijving:

Mintus zorgt voor de bouw van het modernste en grootste rusthuis in Brugge. Het nieuwe complex bevindt zich tussen de Sint-Pietersmolenstraat en de Blankenbergse Dijk, aan de overzijde van de groene Sint-Pietersplas. Het woonzorgcentrum zal 232 bewoners kunnen huisvesten. Daarnaast is er een dagverzorgingscentrum voor 30 personen en een kinderopvang.

 

In de architectuur werd rekening gehouden met de groene omgeving waarin het gebouw zich bevindt. De bewoners kunnen genieten van lichtrijke ruimtes omgeven door groen. In de diverse cafetaria’s, tearooms,… werd een minimum aan kolommen voorzien om het ruimtegevoel te maximaliseren.

 

Als ingenieur technische uitrustingen is het van het grootste belang om te begrijpen voor welk doel en voor wie een gebouw dient bij het bepalen van de juiste energieoplossing. In ziekenhuizen, woonzorgcentra en psychiatrische instellingen staat het comfort, welzijn en veiligheid van de patiënt of bewoner centraal, wat een direct effect heeft op de energiebehoefte van het gebouw. Aangezien instellingen voor gezondheidszorg 24/7 in gebruik zijn, heeft dat niet alleen gevolgen voor de energievereisten maar ook voor het vereiste type energiebron. Voor deze constante temperatuurvereiste is geothermische energie een efficiënte en kosteneffectieve optie.

 

Zelfs voor dit gebouw met grote glaspartijen is het heel het jaar door aangenaam vertoeven voor bewoners als werknemers en bezoekers door de installatie van een beo-veld, een geavanceerd en duurzaam concept, dat door middel van aardwarmtewisselaars warmte en koude uit de ondergrond haalt. Het beo-veld werd voor de verwarming van het gebouw gecombineerd met warmtepompen.

 

Het gebouw kan gekoeld worden door het free-cooling principe waarbij het beo-veld via de aardwarmtewisselaars, afgekoelde water over een warmtewisselaar binnenin het gebouw stuurt om zo bepaalde zones te voorzien van koeling.

 

Als verwarmingselement voorzien we betonkernactivering aangevuld met radiatoren en vloerverwarming. Het rendement van vloerverwarming is zeer gunstig. En dankzij de gelijkmatige warmteverdeling die vertrekt vanaf de grond bereikt men sneller een comfortgevoel. Daarnaast is vloerverwarming volledig onzichtbaar en kan je dus elke ruimte maximaal benutten.

 

Een andere duurzame technieken die werd toegepast is een mechanisch ventilatiesysteem D. Bij balansventilatie verloopt zowel de aan- als afvoer mechanisch via een netwerk van ventilatiekanalen en ventilatoren.

De afgevoerde lucht warmt de aangevoerde (koude) lucht op dankzij een warmtewisselaar.

Een gezonde en comfortabele leef- en werkomgeving heeft een grote invloed op de gebruikers. Zo moeten de bezette ruimtes voldoende verwarmd of gekoeld worden zonder dat er tocht ontstaat. Doordat de aangevoerde lucht verwarmd wordt komt deze op een aangename temperatuur in de ruimtes binnen en wordt er een comfortabel binnencomfort gecreëerd. Bovendien door de warmte te recupereren daalt het energieverbruik wat resulteert in een lagere energiefactuur en E-peil.

 

Voor de aanmaak van sanitair warm water werd een samenwerking opgezet met IVBO. IVBO is het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland en staat onder andere in voor de verbranding van restafval. Deze verbanding zorgt voor een enorme energie die we zinvol kunnen benutten in plaats van deze laten verloren te gaan in de lucht. Door de bestaande ringleiding verder uit te breiden kan er gebruik gemaakt worden van deze restwarmte voor de bereiding van het sanitair warm water. Bovendien zorgt deze aansluiting op het warmtenet voor de nodige redundantie op de warmtepompen.

 

Tot slot, werd in dit project ook extra aandacht besteed aan de verlichting. Zo werden de gangen uitgerust met intelligente verlichting die zowel de gang in basis verlicht als de functionele verlichting bedient van de verpleegoproep.

In de leefruimtes van de bewoners werd er gewerkt met een kunstmatig omgevingslicht (Human Centric Lighting) dat aangenaam is voor de ogen en de ruimte net voldoende verlicht. Door het aansturen van het spectrum van de verlichting kan de beleving en zelf de levenskwaliteit van de bewoners toenemen.