Home / verzorging / Virga Jessa ziekenhuis verbouwing spoed en nieuwbouw NMR scanners

Virga Jessa ziekenhuis verbouwing spoed en nieuwbouw NMR scanners

Hasselt, Belgium, Europa

Sector verzorging
Opdrachtgever Vzw Jessa Ziekenhuis, campus Virga Jesse, Stadsomvaart 11, 3500 Hasselt, BE
Architect Llox architecten bvba, Lodewijk Mortelmansstraat 9, 2610 Antwerpen, BE
Aard der werken Nieuwbouw en renovatie
Scope Studie en opvolging technische installaties / EPB-verslaggeving
Oppervlakte 1,500 m2
Projectstatus opgeleverd
Start - Einde studie April 2018 - December 2018
Start - Einde uitvoering September 2019 - May 2020

Sustainable Features

warmte recuperatie
warmte recuperatie
NZEB
NZEB
Kostprijs technieken:+/- € 1.070.000,00 excl. btw
E-peil:Deel nieuwbouw NMR: E57 (eis E65)
Certificering:Deel nieuwbouw NMR: BEN

 

Projectomschrijving:

Het project bestaat uit 2 luiken, enerzijds de renovatie van de bestaande spoedafdeling, die tevens voorzien wordt van een beperkte uitbreiding, anderzijds een gedeelte nieuwbouw voor het onderbrengen van 2 NMR-scanners.

 

Aangaande de renovatie van de spoedafdeling werd ervoor geopteerd voor het bestaande gebouwgedeelte de ingrepen te beperken tot het herverdelen van de ventilatiedebieten zodoende in alle ruimtes een afdoende binnenluchtkwaliteit gerealiseerd wordt. Hiertoe wordt de bestaande luchtgroep aangewend van het type D ventilatie met warmterecuperatie. Verwarming en koeling van deze ruimtes berust op de bestaande productie, door middel van een gascondensatieketel en koelmachine, en gebeurt via de ventilatielucht.

 

Voor de uitbreiding van de spoedafdeling werd een afzonderlijke luchtgroep voorzien van het type D ventilatie toegepast voor het binnenbrengen van hygiënelucht. Voor koude en warmteproductie werd geopteerd voor toepassing van hernieuwbare energie onder vorm van een 4-pijps lucht water warmtepomp die instaat voor de voeding van de verwarming en koeling batterij in de luchtgroep evenals de plafondcassettes in de nieuwe ruimtes.

 

Vervolgens werd ook een beperkte nieuwbouw in het project opgenomen om er 2 nieuwe NMR-scanners in onder te brengen. Gezien de beperkt beschikbare ruimte werd dit volume geïntegreerd bovenop de eerste verdieping van het gebouw dat ook de spoedafdeling huisvest. Aandachtspunten in deze vormen de noodzaak tot proceskoeling voor de magneet van de scanners en bijhorende technische ruimtes versus de nood aan klimatisatie van de bijhorende ruimtes zoals kleedruimtes, sanitair, wachtruimte en dergelijke. Voor de proceskoeling van de scanners werd een redundante koeling voorzien berustend op een reeds bestaande koelmachine aangevuld met een nieuwe unit. Afgifte van de koeling gebeurt door middel van een afzonderlijke luchtgroep type D ventilatie met recirculatie specifiek bedoeld voor de ruimtes van de scanners.

De overige ruimtes ondergebracht in dit gebouwvolume werden uitgerust met een afzonderlijke ventilatie unit ondergebracht in het verlaagd plafond van de wachtruimte en een VRF-systeem met buitenunit en verschillende binnenunits onder vorm van plafondcassettes. Zodoende wordt voor dit luik van de energievraag opnieuw een hernieuwbare energiebron onder vorm van buitenlucht aangewend.

 

Er is tevens een onderdeel medische gassen en sanitair voorzien. Voor deze beiden werd binnen de huidige projectscope een uitbreiding van de bestaande installaties voorzien, zodoende in alle nieuw voorziene ruimtes ook de benodigde aansluitingen en uitrusting aanwezig zijn.