Home / wonen / ‘Boevrie’ 135 woongelegenheden op voormalige VTI-schoolsite

‘Boevrie’ 135 woongelegenheden op voormalige VTI-schoolsite

Brugge, Belgium, Europa

Sector wonen
Opdrachtgever Steenoven, Westwing Park, Kwadestraat 149 A bus 3.1, 8800 Roeselare (BE)
Architect Bildt.architecten bvba, Brugsesteenweg 63, 8800 Roeselare (BE); NoAarchitecten Brugge, Langerei 18, 8000 Brugge (BE)
Aard der werken Nieuwbouw
Scope Studie en opvolging technische installaties / EPB-verslaggeving
Oppervlakte 23,130 m2
Projectstatus ontwerp
Start - Einde studie March 2017 - September 2022
Start - Einde uitvoering September 2022 - December 2025

Sustainable Features

laadpaal
laadpaal
geothermie
geothermie
beglazing
beglazing
warmte recuperatie
warmte recuperatie
regenwater recuperatie
regenwater recuperatie
fossielvrij
fossielvrij
passieve koeling
passieve koeling
S-peil:≤ 31
E-peil:≤ 35
Energieklasse:A
Certificering:

 

Projectomschrijving:

 

In het VTI-gebouw langs de Boeveriestraat in Brugge vonden tot voor kort nog lessen plaats. De school verhuisde naar een nieuwbouw iets verderop. Het gebouw, waarvan alleen de gevel wordt behouden, zal plaats ruimen voor 135 nieuwe woningen: 31 eengezinswoningen, 96 appartementen en 8 stapelwoningen. Nieuwe fiets- en wandellussen moeten het domein groener en toegankelijker maken.

 

Het stadsbestuur van Brugge streeft naar een klimaat neutrale stad in 2050. Het spreekt voor zich dat elke bron van hernieuwbare energie hierbij optimaal aangewend wordt. De Stad Brugge initieert en ondersteunt klimaat bewust gedrag en moedigt bedrijven en gezinnen aan om meer zelfredzaam te worden door productie van hernieuwbare energie op eigen perceel.

 

De verschillende gegroepeerde woningen, appartementsgebouwen konden een verschillende energetische benadering krijgen die aansluit bij hun individueel karakter en marksegment. Echter is er geopteerd om één energetisch fossielvrij totaalconcept naar voor te schuiven voor alle woonentiteiten zodoende
het schaalvoordeel niet teniet gedaan wordt en om de duurzaamheidsambitie in de verf te zetten.

 

De woonentiteiten zullen geklimatiseerd worden door een combinatie van gecentraliseerde en gedecentraliseerde verwarmings- en ventilatiesystemen.

 

Als hernieuwbare primaire bron wordt de grond aangewend. Geothermische sondes vormen samen een beo-veld, die een gemeenschappelijke bron vormt voor de verschillende blokken en woonentiteiten.

 

Elke woonentiteit beschikt over een decentraal warmtepompsysteem met sanitaire buffer die zorgt voor cv en sanitair warm water. Dit decentraal systeem wordt afgestemd op de omvang en de individuele wensen van iedere woonentiteit.

 

De geothermie verzorgt dusdanig het belangrijkste aandeel hernieuwbare energie en kan eventueel aangevuld worden met geïntegreerde fotovoltaïsche panelen op het dak i.f.v. kosten- energieoptimalisatie. Om conform de bouwvoorschriften te zijn kan dit enkel op daken die niet zichtbaar zijn vanop het openbaar domein.

 

Als verwarmingselement in de ruimten wordt standaard vloerverwarming/-koeling voorzien met zoneregeling. Dankzij de gelijkmatige warmteverdeling die vertrekt vanaf de grond bereikt men sneller een comfortgevoel. Daarnaast is vloerverwarming volledig onzichtbaar en kan je dus elke ruimte maximaal benutten.

 

Voor de verdere klimatisatie wordt enerzijds ingezet op passieve maatregelen zoals zonnewerende beglazing en zonnewering waar nodig geacht en anderzijds kan ‘free cooling’ via het beoveld aangewend. Bij passieve koeling wordt niet actief of mechanische gekoeld waarbij temperatuurgaranties gegeven kunnen worden. Maar wordt er wel voor een aftopping van de temperaturen gezorgd en voelt de woning in de zomer lekker fris aan. Dit zal zorgen voor een verhoogd comfort.

 

Anderzijds wordt een comfortabel binnencomfort gecreëerd door de keuze voor een mechanisch ventilatiesysteem D. Bij balansventilatie verloopt zowel de aan- als afvoer mechanisch via een netwerk van ventilatiekanalen en ventilatoren. De afgevoerde lucht warmt de aangevoerde (koude) lucht op dankzij een warmtewisselaar.

Doordat de aangevoerde lucht verwarmd wordt komt deze op een aangename temperatuur in de ruimtes binnen en daalt het energieverbruik wat resulteert in een lagere energiefactuur en E-peil. Tot slot, aangezien de aangevoerde lucht ook gefilterd wordt, blijven stof, vervuiling of pollen buiten.

 

De nodige veiligheidsinstallaties worden ontworpen en voorzien volgens de huidige reglementering. Hieronder valt ook de rook- en warmteafvoerinstallatie voor de gemeenschappelijke ondergrondse parking die in nauwe samenspraak architecturaal geïntegreerd is in het totaalconcept.

 

Elektrische laadinfrastructuur wordt aangeboden in optie aan de eindklanten en indien weerhouden wordt deze mee geïntegreerd en inclusief bijkomende beveiligingsmaatregelen, sprinkler opgenomen in het ontwerp.

 

Tot slot is een goed waterbeheer cruciaal. Regenwaterrecuperatie wordt gebruikt voor de buitengevelkranen, dubbeldienstkranen, besproeiing van het terrein en voor spoeling toilet (privatief) waar het realiseerbaar is op de site.