Home / wonen / ‘Hoeve De Laere’, gemengd sociaal woonproject

‘Hoeve De Laere’, gemengd sociaal woonproject

Brugge, Belgium, Europa

Sector wonen
Opdrachtgever Brugse Maatschappij voor de huisvesting CV, Handboogstraat 2 bus 13, 8000 Brugge (BE)
Architect Architecten Groep III, Zeepziederijstraat 8, 8200 Brugge (BE)
Aard der werken Nieuwbouw
Scope Studie en opvolging technische installaties
Oppervlakte 5,026 m2
Projectstatus opgeleverd
Start - Einde studie December 2011 - July 2015
Start - Einde uitvoering August 2016 - May 2020

Sustainable Features

regenwater recuperatie
regenwater recuperatie
passieve ventilatie
passieve ventilatie
warmte recuperatie
warmte recuperatie
Kostprijs technieken:+/- € 1.826.000,00 excl. btw
Totale bouwkost:+/- € 11.558.000,00 excl. btw
K-peil / Energieklasse :40(K-peil)
E-peil:60 (E-peil)
Certificering:

 

Projectomschrijving:

De ambitie van dit project was om een aantrekkelijke duurzame nieuwe woonwijk te creëren aan de rand van het polderlandschap in Brugge met een kwaliteitsvolle publieke ruimte die een meerwaarde voor de omgevende wijk betekent en tegelijkertijd een identiteit en herkenbaarheid geeft aan het huisvestingsproject.

 

Het bouwprogramma van 82 sociale woningen bestaat uit zowel woningen als appartementen en dit zowel in koop- en huurprogramma als in één- en meergezinswoningen.

 

Alle bouwvolumes worden in 8 woonrijen bijna evenwijdig met de Dudzeelse Steenweg voorzien maar ten opzichte van elkaar licht gedraaid zodat er tussenin spievormige verkeersvrije woonstraten ontstaan. De pleinen en de woonblokken richten zich zo niet alleen op het achterliggend polderlandschap, maar genieten ook van een heel gunstige oost-west oriëntatie. De meergezinswoningen zijn geclusterd rond een centrale circulatieruimte en creëert een interne ontmoetingsplek voor bewoners.

 

Bij het ontwerp van de technische installaties ligt de focus vooral op het bepalen van het gewenste comfortniveau van de bewoners (voldoende verwarming, voldoende stopcontacten, warm omgevingslicht, sanitaire warmwatervoorraad enz.) waarbij de energiekosten tot een minimum beperkt worden.

 

PERFORMANTE GEBOUWSCHIL

Zo wordt voor dit project gestart van een compacte structuur met een performante gebouwschil om energieverliezen door transmissie te minimaliseren. Het gebouw heeft een éénvoudige balkvormige structuur.

Naast de compactheid speelt ook de inplanting en grootte van de ramen een rol in functie van thermische verliezen, daglichttoetreding en oververhitting in de zomer. Daarnaast concentreren we ons op het aanwenden van duurzame technieken zoals regenwaterrecuperatie, meer gebruik van daglicht zonder extra koelbehoefte, hoog rendement cv-ketels, vraaggestuurde ventilatie met warmteterugwinning in de woningen, de appartementen zijn uitgerust met ventilatie type A+.

 

VENTILATIESYSTEEM A+

Het ventilatiesysteem A+ geniet vaak de voorkeur van bouwheren uit de sociale woningsector, omwille van de eenvoud en onderhoudsvriendelijkheid. Er is een aanwezigheidsdetectie per ruimte die slechts het ventilatierooster opent bij aanwezigheid van personen en voldoende vocht/co².

Dit systeem werd uitgevoerd in de appartementsblokken.

 

BASIS VERWARMING RADIATOREN

De verwarming van alle woningen/appartementen is door middel van radiatoren op lage temperatuur.

De warmteopwekker is telkens een condenserende gaswandketel, type doorstromer.

 

WATERBEHEER

Een andere duurzame en kostenbesparende maatregel is een goed waterbeheer door het gebruik van regenwater en regenwaterrecuperatie voor de toiletten. Bij selectie van sanitair werd gekozen voor waterbesparend kraanwerk. Dit zorgt voor een lager water-  en energieverbruik.

Water is een kostbaar goed en dus wordt er best zo spaarzaam mogelijk mee omgegaan. Waterbesparende kranen zijn dan ook geen overbodige luxe, maar een must. Bij een traditionele tweegreepsmengkraan loopt er heel wat water verloren voordat je de juiste temperatuur ingesteld hebt. Tegenwoordig worden kranen ontworpen om zo spaarzaam mogelijk om te gaan met water. Voor dit project werd gekozen voor     ééngreepsmengkranen die be-sparen tot vijftig procent water in vergelijking met een klassieke mengkraan en thermostatische kranen waarmee je de temperatuur exact kan instellen, terwijl je het debiet handmatig regelt.

 

VERLICHTING

Er werd in dit project veel aandacht besteed aan een energiezuinige verlichting. Alle gemeenschappelijke zones werden voorzien van voldoende verlichtingstoestellen op LED-basis, zodat de bewoners zich met een veilig gevoel kunnen verplaatsen tussen de onderlinge gebouwen en zones.

Alle gemeenschappelijke verlichting wordt gestuurd door middel van bewegingsdetectoren.