Stadsvernieuwingsproject Normaalschool in Lier gestart

In Lier is het ambitieuze stadsvernieuwingsproject Normaalschool in gang gezet. De Normaalschoolsite, gelegen tussen de Berlaarsestraat, de Kluizestraat, de De Heyderstraat en de Sint-Gummarusstraat, krijgt de komende jaren een nieuwe invulling. Er komen onder meer een incubator voor startende en creatieve ondernemers, drie buurtwinkels en een horecazaak. Daarnaast bevat de site uitsluitend woonfuncties. In totaal worden er ongeveer 140 woongelegenheden gebouwd.

De Normaalschoolsite in Lier omvat een bebouwde oppervlakte van meer dan 20.000 m². De herontwikkeling ervan stimuleert het stedelijke wonen door de bouw van ongeveer 140 wooneenheden in een binnengebied. De transformatie van de site naar een publiek toegankelijk gebied biedt een uitgelezen kans voor nieuw stedelijk leven in de sterk verdichte Lierse binnenstad, een pleisterplaats voor de onmiddellijke buurt en voor heel Lier.

De gebouwen op de site vormen een heldere structuur met schoolgebouwen uit het begin van de twintigste eeuw. Het ontwerpteam META, BOB361, Callebaut en OKRA, dat samen met Vanhaerents de wedstrijd won, besliste om de historisch waardevolle gebouwen te behouden en enkel de minderwaardige constructies te slopen om plaats te maken voor nieuwbouwvolumes

De positie van de nieuwe volumes past zich perfect in binnen het bestaande weefsel en creëert zowel publieke, collectieve als private open ruimtes met een vergelijkbare schaal. Elke open ruimte onderscheidt zich door het specifieke karakter ervan. De aaneenschakeling ervan vormt logische circulatie-assen doorheen de site.

De opdracht die de stad Lier gaf was om zoveel mogelijk van de historische gebouwen te bewaren en de site te herbestemmen tot een gemengd stedelijk project. Projectontwikkelaar CAAAP zal de Normaalschool de komende jaren een nieuwe toekomst geven met ee gevraagde mix aan functies van wonen, werken en buurtwinkels. Op de site wordt al een jaar gewerkt. De uitvoering van het hele project zal ongeveer vijf jaar duren.

Verschillende woonvormen

Op de site komt een incubator die startende ondernemers kansen zal bieden om zich te ontplooien. De hoofdbestemming is echter wonen, waarbij zowat iedere woonvorm aan bod komt: herbestemmingswonen in het karaktervolle bestaande schoolpatrimonium, functioneel ontworpen nieuwbouwappartementen voor jonge starters en gezinnen, een cohousingproject van een tiental units in het voormalige predikherenklooster De Kluis en acht grondgebonden rijwoningen met privétuin, praktijkwoningen, kangoeroewoningen, comfortappartementen en cascowoningen.

Voor de nieuwe bewoners wordt een private ondergrondse parking voor 200 wagens aangelegd. De inrit is voorzien via de Berlaarsestraat, de uitrit via het Kluizeplein. Om bij de omvorming zoveel mogelijk troeven te benutten en het gebied nieuw leven in te blazen, zullen verschillende doorsteken naar omliggende straten zorgen voor een aangename en gemakkelijk doorwaadbare plek. Met speelgroen, aangepast straatmeubilair en een publiek toegankelijk paviljoen, wordt een aantrekkelijke plek voor de buurt gecreëerd.

De gebouwen op de Normaalschoolsite die niet behouden blijven binnen het nieuwe project werden gesloopt. Daarna volgde de eerste fase van de herontwikkeling met de realisatie van de incubator voor jonge Lierse bedrijven. In de bestaande gebouwen komen tien duplexappartementen en bijkomend een praktijkwoning.

Renovatie en nieuwbouw

Aansluitend volgt het tweede deel van de renovatie van de bestaande schoolgebouwen. Daarin komen nog eens een twintigtal woningen. Tijdens deze tweede fase worden ook ongeveer veertig appartementen gebouwd op de site. Tot slot volgen in de laatste fase nog eens zestig nieuwe appartementen en acht rijhuizen.

Tijdens het opmaken van de plannen werd rekening gehouden met de buurtbewoners. Zo werden sommige bouwhoogtes in het project aangepast en gebeurden er ook ingrepen in functie van de mobiliteit door de wijziging van de in- en uitrit van de parkings. Om overlast in het binnengebied te vermijden, komt er aan de toegang tot het publieke plein in de Berlaarsestraat een poort. Die gaat dicht tussen 22 en 7 uur. Als er op de site buurtwinkels komen, mogen dat geen nachtwinkels zijn.

De buurtbewoners zijn ook bezorgd over de huidige parkeerdruk, waarvan gevreesd werd dat deze nog zal toenemen door dit project. De bewoners uit de zones met de hoogste parkeerdruk krijgen de mogelijkheid om in de ondergrondse parking van het naastgelegen project Sion een parkeerplaats van de stad te kopen of op lange termijn te huren. Projectontwikkelaar CAAAP engageert zich om op het einde van het project Normaalschool, wanneer alle woningen en handelsruimtes zijn verkocht, de onverkochte parkeerplaatsen in parking Normaalschool bij voorrang aan te bieden aan de buurtbewoners.

Toen de eeuwenoude Normaalschool in het hart van Lier in 2012 de deuren sloot, kreeg projectontwikkelaar CAAAP, een dochterbedrijf van de Artes Group, de kans om deze prachtige plek een tweede leven te geven. De leslokalen worden omgevormd tot hedendaagse woningen met bijzondere aandacht voor de origine van de plek. De voormalige speelplaatsen ondergaan een metamorfose tot publieke pleinen en groene stadstuinen. CAAAP start nu met de bouw van de eerste tien luxueuze duplexappartementen.

“Bij het ontwerp van de appartementen zijn we steeds uitgegaan van een zachte renovatie. Daarbij wordt gezocht naar een harmonie tussen de rijkdom van de historische gebouwen en niet-destructieve ingrepen met kwalitatieve, duurzame en pure materialen die zich schikken naar het bestaande patrimonium”, aldus Niklaas Deboutte van architectenbureau Meta.

“De royale oppervlaktes tot 160 m² en het stijlvolle interieur roepen een echt loftgevoel op. De school mag dan wel haar deuren hebben gesloten, door de verscheidenheid aan toekomstige functies zal de plek opnieuw bruisen van leven. Naast een divers aanbod van appartementen en woningen herbergt de nieuwe wijk in de volgende fases ook een incubator voor startende ondernemers en creatievelingen, een buurtpaviljoen, een stadslandbouwproject, enkele buurtwinkels en trendy horecazaken met gezellige terrasjes”, aldus projectontwikkelaar Joris van Gestel.

Stadsvernieuwingsproject Normaalschool in Lier gestart - Bouwkroniek