Van Borgerstein naar Borgerwijk

Het historische domein in Sint-Katelijne-Waver waar vzw Borgerstein het levenslicht zag, wordt getransformeerd naar een open en uitnodigende groene wijk. Zorgverlening blijft de rode draad, maar ook wonen, werken en beleven krijgen er een plaats. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan fase 1, die de bouw van vier volumes omvat. Ondanks hun sterk uiteenlopende vormgeving is het totaalplaatje toch een complementair geheel. Dit is het resultaat van een uitgekiende architectuur waarin dezelfde bouwmaterialen en een verbindende luifelstructuur centraal staan.


De site aan de Kapelweg in Sint-Katelijne-Waver heeft een rijke geschiedenis. Tot in 1965 was dit de heimat van priesters in opleiding. Na enkele jaren van leegstand werd het Sint-Jozefseminarie gekocht en opgeknapt door vzw Borgerstein dat er een zorgcentrum voor ouderen en mensen met een mentale beperkingen van maakte. Het was de start van een succesverhaal, want vandaag stelt Borgerstein zeshonderd mensen tewerk op meerdere sites. Omdat de organisatie blijft groeien, besloot ze in 2017 te investeren in extra huisvestiging voor ouderen en mensen met een beperking. Bedoeling was een gevarieerd woonlandschap te creëren waar zorgbehoevenden in harmonie met andere mensen leven. Om dit te realiseren, ging de vzw een partnership aan met de ontwikkelingsmaatschappij Bergesteyn en de tijdelijke vereniging CORES Development – Vanhout Projects. Het zorggedeelte met vier volumes, dat door Borgerstein zelf wordt gefinancierd, zal binnenkort worden opgeleverd. De bouw van een appartementencomplex is intussen gestart.   

Vier gebouwen, één geheel

Het grootste en prominentste gebouw is een woonzorgcentrum van 7.900 m², waar de 120 kamers verdeeld zijn over drie bouwlagen. Aan de linkerkant bevindt zich het kloppende hart van de campus: een volume met drie bouwlagen dat de administratie, het onthaal, een grootkeuken en een wasserij huisvest. Daarachter bevinden zich nog twee kleinere gebouwen met respectievelijk drie en twee niveaus, bestemd voor mensen met een verstande-lijke of fysieke beperking. “Interessant is de vorm, die in elk volume specifiek op de bewoners is afgestemd”, vertelt Zeger Nys, een van de projectleiders van Vanhout, de hoofdaannemer die de werken op de werf Borgerstein van a tot z realiseert. “Extra voordelen zijn dat de oppervlakte van de site op deze manier optimaal is benut en dat er een vloeiend circulatieplan ontstond. De vier gebouwen zijn bovendien met elkaar verbonden door middel van een luifelstructuur die in de omgevingsaanleg geïntegreerd is. Dit creëert een visuele uniformiteit die nog wordt versterkt door de gevelmaterialen. Metsel-werk met lichtgele/beige bakstenen en wit gebroken betonsteen wordt afgewisseld met witte gevelpleister en een Thermowood-gevelbekleding. 

Duurzaam project 

De structuur van de vier gebouwen bestaat grotendeels uit prefabelementen: wanden uit kalkzandsteen, prewanden, voorgespannen welfsels … Enkel de bovendakse technische lokalen bestaan uit een staalstructuur met geprofileerde staalplaatafwerking die in helling ligt. “De keuze voor maximale prefabricage liet ons toe om het project erg snel te realiseren”, aldus Zeger Nys. “We zijn in augustus 2019 gestart met de voorbereiding en hopen eind september 2021 te kunnen opleveren. Hiermee spelen we in op de vraag van de bouwheer om de investering zo snel mogelijk te benutten. Een andere vereiste was energiezuinig bouwen, wat we hebben gerealiseerd via een combinatie van hoogwaardige isolatie, een BEO-veld en PV-panelen. De werf Borgerstein is het etiket ‘uitdaging’ waardig vanwege de complexiteit, het strakke schema en het feit dat vier gebouwen op een relatief kleine oppervlakte quasi gelijktijdig moesten worden afgewerkt.”  


Bron: Van Borgerstein naar Borgerwijk (bouwenaanvlaanderen.be)