Đại diện Boydens được mời tham gia vào ban giám khảo Giải thưởng Jo Crepain 2019

Dirk Boydens được mời tham gia ban giám khảo Giải thưởng Jo Crepain 2019. Ban giám khảo đã chọn 3 người đoạt giải cho mỗi hạng mục và sau đó ban giám khảo đã tham gia một cuộc đối thoại với những người đoạt giải để cuối cùng chọn ra người chiến thắng.   Giải thưởng Jo Crepain là một sáng kiến của NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen-Network Architects of Flanders), với mục tiêu khuyến khích các kiến trúc sư trở thành những nhà lãnh đạo trong kiến trúc, đảm bảo việc điều hành tốt các hoạt động kinh doanh và các hoạt động xã hội. Vào ngày 6 tháng 6 năm 2019, Stramien đã giành được giải thưởng danh giá hai năm tổ chức một lần này.   Giải thưởng này có hai ý nghĩa, sự đổi mới luôn được đưa vào DNA của Stramien, ví dụ như trong lĩnh vực xây dựng, các hình thức sống mới, công việc nghiên cứu trên mái nhà Antwerp ... DNA được truyền qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các thế hệ đối tác mới. Họ cũng thể hiện cam kết với lĩnh vực của mình bằng cách truyền đạt kiến thức cho đồng nghiệp hoặc đảm nhận vị trí đại diện.   Vào ngày 6 tháng 6 năm 2019, chúng tôi tìm ra người chiến thắng Giải thưởng hai năm tổ chức một lần này. Năm 2019, giải thưởng NAV gồm bốn hạng mục: Văn phòng kiến trúc khởi nghiệp đầy hứa hẹn, Văn phòng kiến trúc sáng tạo với ít hơn 10 nhân viên / với 10 nhân viên trở lên và Giải thưởng nghề nghiệp.   Xin chúc mừng tất cả những người tham gia!