Home / Thương mại & bán lẻ / Cải tạo và mở rộng Trung tâm mua sắm Westland BREEAM

Cải tạo và mở rộng Trung tâm mua sắm Westland BREEAM

Anderlecht, Belgium, Châu âu

Sector Thương mại & bán lẻ
Khách hàng Shopimmo S. A. (AG Real Estate), Kunstlaan 58, 1000 Brussel (BE)
Đơn vị Kiến trúc DDS+, Louizalaan 251-7, 1050 Brussel (BE)
Bản chất công việc Xây dựng và nâng cấp
Scope BREEAM-assessor
Diện tích sàn 62,739 m2
Ngày khởi công - hoàn thành đang thi công
Nghiên cứu January 2018 - December 2019
Ngày bắt đầu - kết thúc From January 2019

Sustainable Features

tái sử dụng nước mưa
tái sử dụng nước mưa
làm mát thụ động
làm mát thụ động
quản lý nguồn nước
quản lý nguồn nước
năng lượng địa nhiệt
năng lượng địa nhiệt
lựa chọn kính
lựa chọn kính
hồi nhiệt
hồi nhiệt
Chứng chỉBREEAM Excellent

Mô tả dự án:

Trung tâm mua sắm Westland ở Anderlecht được khánh thành vào năm 1972. Sau khi được cải tạo vào năm 2000, trung tâm mua sắm không có sự thay đổi lớn nào nữa.

Ngày nay, chủ đầu tư Shopimmo S.A. (Công ty bất động sản AG) đã kiên quyết chọn cải tạo và mở rộng tập trung vào tính bền vững. Dự án đang được đánh giá bằng cách sử dụng máy đo độ bền vững BREEAM được công nhận trên toàn cầu với mục đích đạt được danh hiệu TUYỆT VỜI.

 

BREEAM là một công cụ đo lường để đánh giá tính bền vững của các tòa nhà được phát triển vào năm 1991 bởi Trung tâm Xây dựng Bền vững của BRE ở Anh. BREEAM không chỉ nhằm mục đích giảm tiêu thụ năng lượng, nó còn là một công cụ đo lường tác động môi trường đầy đủ của việc sử dụng một tòa nhà.

Máy đo độ bền vững bao gồm chín hạng mục: Quản lý, Sức khỏe và tình trạng khỏe mạnh, Năng lượng, Giao thông, Nước, Vật liệu, Chất thải, Sử dụng đất & Hệ sinh thái và Ô nhiễm. Mỗi hạng mục được phân công một giá trị định tính nhất định mà trong đó nhiều tín năng có thể ghi được ghi nhận.

 

Sự đánh giá cho dự án này là 2 phần. Để tân trang lại trung tâm mua sắm, sách hướng dẫn Tân trang quốc tế BREEAM được sử dụng. Đối với phần mở rộng (phía bắc và phía nam), hướng dẫn xây dựng mới quốc tế BREEAM được tuân theo.

 

Thiết kế bao gồm một không gian mua sắm chú trọng ánh sáng, không khí, âm thanh và tất nhiên gồm các khía cạnh bền vững khác, bao gồm:

– Việc sử dụng các vật liệu bền vững;

– Hệ thống địa nhiệt kết hợp với máy bơm nhiệt nước nguồn mặt đất để tạo nhiệt và làm mát thụ động;

– Tấm quang điện để phát điện tái tạo;

– Thu nước mưa cho các thiết bị vệ sinh và tưới cây;

– Có đủ lưu vực bão lớn và các phương tiện xâm nhập để tránh quá tải hệ thống thoát nước thải trong trường hợp lượng mưa lớn.

 

Chứng chỉ BREEAM tạm thời đầu tiên đã được nhận sau sự hợp tác chuyên sâu giữa nhóm thiết kế, khách hàng, chuyên gia đánh giá BREEAM và Chuyên gia được chính thức.

Danh hiệu Xuất sắc đạt được cho toàn bộ dự án với số điểm cho hạng mục cải tạo và xây mới lần lượt là 74,9% và 81,7%

 

Trong giai đoạn khởi công, trọng tâm chính sẽ là:

– Hiện thực hóa một địa điểm xây dựng tiết kiệm năng lượng và nước;

– Tạo ra một môi trường làm việc an toàn, có sự quan tâm đến khách hàng và cư dân;

– Việc lựa chọn và mua các vật liệu bền vững một cách chính xác;

– Thực hiện nhiệm vụ vận hành rộng rãi liên quan đến các kỹ thuật đặc biệt;

 

Tất cả điều này tất nhiên đòi hỏi sự nỗ lực  từ tất cả các nhà thầu và nhà thầu phụ có mặt tại công trường.

Sau khi công việc hoàn tất, dự án sẽ được đệ trình lần thứ hai và lần cuối cùng cho BRE để nhận được quyết định hai chứng chỉ BREEAM XUẤT SẮC.