SHARE

KINEPOLIS – GRANADA – SPAIN

Granada, Spain, Châu âu

Sector Giải trí
Ngày khởi công - hoàn thành hoàn thành
Địa điểm Granada, Spain, Châu âu
Đơn vị Kiến trúc ESTE architects bvba, F. Lecharlierlaan 150, 1090 Brussels, BE
GFA 18,500 m2
Scope MEPF consulting
Bản chất công việc Công trình mới
Khách hàng Kinepolis Group nv, Schelde I, Moutstraat 132 - 146, 9000 Gent, BE