Home / Văn phòng / Trung tâm dữ liệu cho LCL, Industrielaan

Trung tâm dữ liệu cho LCL, Industrielaan

Erembodegem, Belgium, Châu âu

Sector Văn phòng
Đơn vị Kiến trúc Styfhals en Partners Interprofessionele Architectenvennootschap nv, Kwekerijstraat 3, 1830 Machelen, BE
Bản chất công việc Xây dựng
Scope Study and following up MEP / EPBD reporting / Simulations
Diện tích sàn 1,600 m2
Ngày khởi công - hoàn thành đang thi công
Nghiên cứu December 2016 - October 2018
Ngày bắt đầu - kết thúc December 2018 - March 2021

Sustainable Features

tái sử dụng nước mưa
tái sử dụng nước mưa
mái nhà xanh
mái nhà xanh
hồi nhiệt
hồi nhiệt
làm mát thụ động
làm mát thụ động
Tổng chi phí lắp đặt kỹ thuật:1.500.000,00 € (chưa bao gồm VAT)
Tổng chi phí xây dựng:+/- 7.000.000,00 € (chưa bao gồm VAT)
Diện tích khu đất:1.600 m² không gian trắng (không gian được phân bổ cho thiết bị CNTT hoặc không gian nơi thiết bị CNTT được đặt)
K Level :
 E Level:P(ower).U(sage).E(ffectiveness) 1,2
Chứng nhận:Tier Certification Design Documents 3

Tier Constructed Certification Facility 3

Công suất làm mát2.400 kW (thiết kế tối đa n+1) – Công suất cài đặt ban đầu 800 kW (2n)

 

Mô tả dự án:

 

Dự án bao gồm việc mở rộng 2 phòng máy tính hiện tại đang hoạt động.

Một phòng máy tính mới với diện tích 1.600m² sẽ được bổ sung vào 2 phòng máy tính hiện tại.

Không gian trắng yêu cầu việc sử dụng linh hoạt.

 

Trong khi xác định cấu hình cài đặt, chúng tôi cũng xem xét chuyển sang tier 4 (ngay cả trong quá trình bảo trì, tất cả các thiết bị đều có sẵn gấp đôi).

 

Việc tái sử dụng nước mưa được tối đa hóa trong đó có tính đến điều kiện khí tượng địa phương và các điều kiện kỹ thuật áp dụng cho việc lắp đặt nhằm đáp ứng tiêu chí tier 3 (đảm bảo rằng việc thay thế và bảo trì thiết bị có thể diễn ra mà không có thời gian chết). Trọng tâm trong quá trình thiết kế là giảm tối đa thời gian hoạt động của máy nén. Nguồn làm mát chính là từ gió tự nhiên. Do đó thiết kế bắt đầu từ việc làm mát ở nhiệt độ cao. Phần còn lại sau đó được làm mát chủ động.

 

Việc tối ưu hóa vỏ bọc công tình nhằm tạo ra sự cân bằng giữa mức độ cách nhiệt theo quy định của pháp luật và năng lượng cần thiết để làm mát không gian trắng đã được đề xuất với các nhà chức trách Bỉ. Việc tối ưu hóa này đã được ra mắt ở Bỉ.