Tuyển dụng

Các cơ hội nghề nghiệp

Boydens Engineering có các văn phòng đặt tại Bỉ, Luxembourg và Việt Nam. Chúng tôi luôn tìm kiếm các cá nhân tài năng, vì vậy xin bạn đừng ngần ngại gửi CV cho chúng tôi và trở thành một phần của Boydens.

   

  Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh, Boydens Engineering tìm kiếm ứng viên cho vị trí: KỸ SƯ NƯỚC (SENIOR)

   

  Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào link sau: https://tinyurl.com/yjpkvj5

   

  Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Diệu Anh tại email: anhdu@boydensvn.com

   

  Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh, Boydens Engineering tìm kiếm ứng viên cho vị trí: QUẢN LÝ DỰ ÁN (MEP)

   

  Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào link sau: https://tinyurl.com/yjpkvj5

   

  Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Diệu Anh tại email: anhdu@boydensvn.com

  Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh, Boydens Engineering tìm kiếm ứng viên cho vị trí: DESIGNER URBAN ROAD & SEWER.

   

  Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào link sau: https://tinyurl.com/yjpkvj5

   

  Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

  Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh, Boydens Engineering tìm kiếm ứng viên cho vị trí: LEAD PROCESS ENGINEER

   

  Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào link sau: https://tinyurl.com/yjpkvj5

   

  Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

  Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh, Boydens Engineering tìm kiếm ứng viên cho vị trí: LEAD HVAC ENGINEER

   

  Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào link sau: https://tinyurl.com/yjpkvj5

   

  Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

  Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh, Boydens Engineering tìm kiếm ứng viên cho vị trí: LEAD ELECTRICAL ENGINEER

   

  Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào link sau: https://tinyurl.com/yjpkvj5

   

  Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

  Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh, Boydens Engineering tìm kiếm ứng viên cho vị trí: LEAD CIVIL ENGINEER

   

  Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào link sau: https://tinyurl.com/yjpkvj5

   

  Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com