Tuyển dụng

Các cơ hội nghề nghiệp

Boydens Vietnam part of Sweco (Sweco Vietnam), là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, thuộc sở hữu của Sweco Belgium, một thành viên của Tập đoàn Sweco, tập đoàn hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực tư vấn Kỹ Thuật và Kiến Trúc.

Đối với các dự án trong lĩnh vực Công nghiệp, Năng lượng và Hạ tầng, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại www.swecogroup.com.

Đối với các dự án thuộc lĩnh vực Nhà Cao Tầng hoặc dự án tại Việt Nam, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại www.boydensvn.com.

Tại Sweco Vietnam, chúng tôi tự hào tham gia vào việc Biến Đổi Xã Hội và Định Hình Tương Lai. Bằng cách hợp tác với Khách Hàng và  tối ưu kiến thức chung của đội ngũ hơn 20,000 Kỹ Sư & Chuyên Gia đầy nhiệt huyết, chúng tôi cùng tạo ra các giải pháp đổi mới giải quyết vấn đề đô thị hóa, khai thác tiềm năng của số hóa và thúc đẩy bền vững trong xã hội. Nếu bạn muốn tham gia vào hành trình biến đổi này, Sweco Vietnam là nhà tuyển dụng lý tưởng cho bạn.

Để củng cố đội ngũ tại  Hồ Chí Minh, Boydens Vietnam Part of Sweco đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí: Senior Marketing and Communications

 

Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào đây.

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

Để củng cố đội ngũ tại  Hà Nội / Hồ Chí Minh, Boydens Vietnam Part of Sweco đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí: HR Manager

 

Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào đây.

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

Để củng cố đội ngũ tại  Hà Nội / Hồ Chí Minh, Boydens Vietnam Part of Sweco đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí: HVAC ENGINEER

 

Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào đây.

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

Để củng cố đội ngũ tại  Hồ Chí Minh, Boydens Vietnam Part of Sweco đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí: P&ID Designer

 

Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào đây.

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

Để củng cố đội ngũ tại  Hà Nội / Hồ Chí Minh, Boydens Vietnam Part of Sweco đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí: STRUCTUAL ENGINEER – BIM

 

Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào đây.

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh, Boydens Vietnam Part of Sweco  đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí: ROADS & SEWERS DESIGNER

 

Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào đây.

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

Để củng cố đội ngũ tại Hà Nội/ Hồ Chí Minh, Boydens Vietnam Part of Sweco  đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí: MEPF Engineer – French Speaking

 

Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào đây.

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh, Boydens Vietnam Part of Sweco  đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí: EQUIPMENT ENGINEER

 

Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào đây.

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh, Boydens Vietnam Part of Sweco tìm kiếm ứng viên cho vị trí: VN – PIPING DESIGNER

 

Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào đây.

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh, Boydens Vietnam Part of Sweco tìm kiếm ứng viên cho vị trí: VN – SENIOR PIPING DESIGNER

 

Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào đây.

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh, Boydens Vietnam Part of Sweco tìm kiếm ứng viên cho vị trí: STRESS ENGINEER

 

Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào đây.

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh,Boydens Vietnam Part of Sweco tìm kiếm ứng viên cho vị trí: SENIOR STRUCTUAL ENGINEER – INDUSTRIAL PROJECTS

 

Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào đây.

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com