Tuyển dụng

Các cơ hội nghề nghiệp

Boydens Engineering có các văn phòng đặt tại Bỉ, Luxembourg và Việt Nam. Chúng tôi luôn tìm kiếm các cá nhân tài năng, vì vậy xin bạn đừng ngần ngại gửi CV cho chúng tôi và trở thành một phần của Boydens.

Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh, Boydens Engineering tìm kiếm ứng viên cho vị trí: CONTRACT MANAGEMENT CUM TENDER EXECUTIVE

 

Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào link sau: https://tinyurl.com/yjpkvj5

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh, Boydens Engineering tìm kiếm ứng viên cho vị trí: SENIOR ELECTRICAL & INSTRUMENTATION DESIGNER HCM

 

Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào link sau: https://tinyurl.com/yjpkvj5

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh, Boydens Engineering tìm kiếm ứng viên cho vị trí: HVAC ENGINEER HCM

 

Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào link sau: https://tinyurl.com/yjpkvj5

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh, Boydens Engineering tìm kiếm ứng viên cho vị trí: P & ID DESIGNER HCM

 

Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào link sau: https://tinyurl.com/yjpkvj5

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh, Boydens Engineering tìm kiếm ứng viên cho vị trí: SENIOR EQUIPMENT ENGINEER HCM

 

Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào link sau: https://tinyurl.com/yjpkvj5

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh, Boydens Engineering tìm kiếm ứng viên cho vị trí: JUNIOR STRUCTURAL ENGINEER HCM & HN

 

Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào link sau: https://tinyurl.com/yjpkvj5

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh, Boydens Engineering tìm kiếm ứng viên cho vị trí: STRUCTURAL DESIGNER HCM & HN

 

Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào link sau: https://tinyurl.com/yjpkvj5

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com

Để củng cố đội ngũ tại Hồ Chí Minh, Boydens Engineering tìm kiếm ứng viên cho vị trí: SENIOR STRESS ENGINEER HCM

 

Để biết thêm chi tiết về công việc vui lòng click vào link sau: https://tinyurl.com/yjpkvj5

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Đoan Trinh tại email: trinhtn@boydensvn.com