Eerste steen gelegd van Mobilis, de garage 2.0 van XDGA

Deze week vond de eerstesteenlegging van Mobilis, de garage 2.0 ontworpen door Xaveer De Geyter Architects in samenwerking met de studiebureaus UtilBoydens Engineering en Daidalos Peutz. Het was een volgende stap in de concrete uitvoering van een project dat een voorbeeld moet stellen op het gebied van circulariteit, multifunctioneel gebruik en duurzaamheid, en dat bovendien een drijvende kracht is achter de productieve dynamiek van het Brusselse Kanaalplan. 


Mobilis, op het kruispunt van de Industrielaan en de Paapsemlaan in Anderlecht, is een voorbeeldproject van D'Ieteren Immo en wordt ontwikkeld op een terrein van 10.400 m² dat al meer dan 30 jaar eigendom is van de groep. Het project zal een totale oppervlakte beslaan van 35.000 m² op zes niveaus, bestemd voor economische activiteiten.


Mobilis stelt een totaal vernieuwend bouwconcept voor, ontworpen om 100 jaar mee te gaan. Door de flexibiliteit van de structuur en  de aanwezigheid van demonteerbare platforms kunnen de ruimtes in het gebouw worden aangepast aan de veranderende activiteitsbehoeften. De architect van het project, Xaveer De Geyter, vat het originele karakter van Mobilis perfect samen: "Het uitgangspunt was niet om een gebouw te creëren dat oneindig kan worden aangepast aan nieuwe activiteiten, maar om een structuur te ontwikkelen waarin alle soorten activiteiten mogelijk zijn."


Dat is inderdaad de ambitie van Mobilis, dat naast de ‘garage van de toekomst’ van de Groep D'Ieteren een waaier van stedelijke industrie- en productieactiviteiten en commerciële functies in ruime zin wil huisvesten.


Het gebouw, met een volledige rationale structuur langs de binnenzijde, geeft langs de buitenzijde vorm aan de amorfe grens van het perceel en de stedelijke boulevards, op- en afritten en ronde punten. Een reeks van thematische patio’s voorziet daglicht, ruimtelijke beleving en relaties tussen de verschillende activiteiten. Landschap, stedelijke ambities, logistiek en architectuur creëren een onafscheidelijk geheel.


Een voorbeeldproject

Mobilis beantwoordt perfect aan de wens van D'Ieteren Immo om een vernieuwend voorbeeldconcept voor de stad en het milieu aan te reiken, en dit in meerdere opzichten. "In de eerste plaats biedt Mobilis veerkracht tegen de klimaatverandering en het vermogen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Mobilis is uniek in zijn soort. Het is de neerslag van onze ambitie om het eerste flexibele, multifunctionele en industriële gebouw te realiseren met een BREEAM Outstanding rating", klinkt het.


  • Aan de ene kant is het gebouw energieneutraal dankzij het gebruik van zonnepanelen, geothermische energie, doordachte lichtvoorziening via patio's en intelligente meters.
  • De flexibiliteit van de structuren garandeert een uitzonderlijke levensduur van het gebouw.
  • De circulariteit van het project, van de ontmanteling van het oude gebouw over de bouw van de nieuwe constructie tot het ontwerp om 100 jaar mee te gaan, overtuigde de jury van Be Circular, die Mobilis in 2020 als winnaar uitriep.
  • De biodiverse buitenaanleg van het gebouw.

Daarnaast draagt het project effectief bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het Kanaalplan. In dat plan, een ontwerp van architect en stedenbouwkundige Alexandre Chemetoff, primeren het behoud van de economische bedrijvigheid in de stad en de diversiteit van de wijken. Met een plafondhoogte van 7 m kan Mobilis plaats bieden aan de meest uiteenlopende productieactiviteiten. Het kanaal kan daarbij als logistieke slagader fungeren.


“Een ‘bouwteam’-formule optimaliseert het bouwproces tot slot in hoge mate. Dat is vooral in deze post-covidtijd belangrijk, nu deadlines aanzienlijk opschuiven. Dankzij de samenwerking met aannemer Alheembouw hebben we vertrouwen in de toekomst en de vooropgestelde planning”, aldus D'Ieteren Immo.


Vanaf 2023 zal Mobilis 35.000 m² ruimtes te huur aanbieden in deze stimulerende en dynamische omgeving.


Bron: Eerste steen gelegd van Mobilis, de garage 2.0 van XDGA | architectura.be

Meer informatie over het project: Mobilis industrieel gebouw / garage 2.0 D’Ieteren - Boydens Engineering