page background

Stedelijk zwembad Ronse, BE - BIM uitgevoerd Studiebureau Boydens

beschrijving

Met het nieuw stedelijk zwembad krijgt Ronse er een sportieve en recreatieve trekpleister bij. Het nieuwe complex situeert zich op de overgang tussen stedelijk en groen gebied, als een uitbreiding op de bestaande sportvelden en sporthal ’t Rosco. Het voegt zich naadloos in de richtlijnen van het masterplan en tilt het tegelijkertijd naar een hoger niveau. Door een slimme aansluiting op de bestaande inkomhal komen alle sporttakken samen. ’t Rosco transformeert van sporthal naar sportcomplex. Het nieuwe ‘zwembad’ opent zich naar de buitensportvelden en de Finse piste toe.

B2ai en VenhoevenCS ontwerpen in samenspraak een transparant energiezuinige nieuwbouw-complex. Uit de heldere ontwerpstructuur vloeit een grote transparantie voor de gebruikers voort.

Door het strategisch plaatsen van gevelopeningen, en het afwisselen tussen open en gesloten volumes, ontstaat een optimale daglichttoetreding, interne zichtbaarheid, contact met de buitenomgeving en de nodige privacy. We kunnen van een compacte architectuur spreken, waarin alle functies samenkomen. De heldere structuur bood de mogelijkheid accenten te leggen waar wenselijk en de architecturale kwaliteit van het gebouw te maximaliseren. De schil voldoet aan de hedendaagse normen en is akoestisch als thermisch geoptimaliseerd.

Boydens engineering staat in voor het ontwerp en werfopvolging van de mechanische, elektrische en sanitaire installaties in coördinatie met zwembadtechnieken die nodig zijn voor de veilige, comfortabele en milieuvriendelijke werking van dit modern zwembadcomplex.
De Boydens consulting afdeling verleend daarnaast in ieder ontwerpstadia gespecialiseerd advies in het kader van duurzaamheid. Duurzaamheid wordt in brede zin toegepast: waterhergebruik, doordacht gebruik van materialen, minimalisering van energetische noden door compact en doorgedreven geïsoleerde schil die ruimschoots voldoet aan de hedendaagse normen, aanwenden van hernieuwbare bronnen zoals de zon.

Moderne techniek wordt hierbij aangewend in het gebouwcomplex en geïntegreerd binnen het architecturale kader zonder afbreuk te doen hieraan. Er wordt enerzijds fysiek en bouwkundig aanknoping gemaakt met het bestaande sportcomplex en anderzijds technische integratie bewerkstelligt zodoende installaties optimaal ingezet kunnen worden.

Toegankelijkheid werd niet uit het oog verloren: laagdrempeligheid, flexibel gebruik voor een diversiteit aan gebruikers zoals gezinnen met jonge kinderen of ouderen en personen met een handicap. Dit geldt niet enkel voor de baden op zich maar ook voor de ondersteuning en omkadering, zoals de cafetaria, het onthaal, de signalisatie en alle verblijfsaspecten.

140-441

algemene gegevens

Totale kostprijs (technische uitrusting): excl. BTW €: ± € 8.500.000,00

Totale oppervlakte:: 3.791 m²

Aanvangsdatum studie:: Juni 2017

Einddatum werken:: Februari 2019

aard der werken: Nieuwbouw: Studie en opvolging technische installaties / duurzame adviezen

kostprijs technieken: +- € 1.780.000,00 excl. BTW

duurzaam

K-peil: 15
E-peil: 56
Certificering: -

opdrachtgever

Stad Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse, BE

architect

B2Ai, Accent Business Park - Kwadestraat 149 A / 0.1, 8800 Roeselare, BE
VenhoevenCS architecture+urbanism, Hoogte Kadijk 143 F15, 1018 BH Amsterdam, NL