SHARE

RITCS bouw theaterzaal, filmstudio en verbouwing lokalen

Brussel, Belgium, Europa

Sector cultuur
Projectstatus ontwerp
Project Brussel, Belgium, Europa
Start - Einde uitvoering To May 2023
Architect TRANS architectuur | stedenbouw bv cvba, Beverhoutplein 7, 9000 Gent, BE
Start - Einde studie March 2018 - August 2021
GFA 6,000 m2
Scope Studie en opvolging technische installaties / EPB-verslaggeving
Aard der werken Nieuwbouw en renovatie
Opdrachtgever Erasmus Hogeschool Brussel, Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel (BE)
Primair Energieverbruik:224 kWh/m².a geldt enkel voor de nieuwbouw
Certificering:Conform EPB normering

 

Projectomschrijving:

Langs het kanaal in Anderlecht breidt het RITCS uit. De nieuwbouw is zo gepositioneerd dat de bestaande structuur van ‘koeren omgeven door bebouwing’ vervolledigd wordt. Elke koer is anders en geeft aanleiding tot een ander gebruik: de ‘theaterkoer’, de ‘koer cinema’ en de ‘verborgen tuin’.

 

Het project bestaat uit 2 luiken, enerzijds de renovatie van de bestaande gebouw op de campus blok B en C, die tevens voorzien worden van vernieuwde verwarmingselementen, verlichting en hygiëne ventilatie, anderzijds een gedeelte nieuwbouw bestaande uit een theaterzaal met toren, een filmstudio en enkele naastliggende bij lokalen.

 

Aangaande de renovatie werd ervoor geopteerd om de ingrepen te beperken tot het aanbieden van ventilatiedebieten in alle ruimtes zodat een afdoende binnen luchtkwaliteit gerealiseerd wordt. Hiertoe worden twee luchtgroepen aangewend van het type D-ventilatie met warmterecuperatie doormiddel van een warmtewiel. Verwarming van deze ruimtes berust op de bestaande warmteproductie gevoed d.m.v. een gascondensatieketel, waarbij er top koeling op de ventilatielucht gecreëerd d.m.v. een 2-pijps luchtwater warmtepomp.

 

Voor de nieuwbouw werd eveneens een afzonderlijke luchtgroep per gebouwdeel (theater & filmstudio) voorzien van het type D-ventilatie voor het binnenbrengen van hygiënelucht. Voor koude en warmteproductie werd ook geopteerd voor een toepassing van hernieuwbare energie onder vorm van dezelfde 2-pijps luchtwater warmtepomp die instaat voor de voeding van de verwarming en koeling batterij in de luchtgroep evenals de convectoren in de nieuwe ruimtes.

 

De theater en filmstudie worden volgens het “all air” principe geklimatiseerd waarbij de overige ruimtes ondergebracht in dit gebouwvolume werden aangesloten op een convectoren als eind warmteafgifte element. Zodoende wordt voor dit luik van de energievraag een hernieuwbare energiebron onder vorm van buitenlucht aangewend. De technische installaties voor de nieuwbouw zullen ondergebracht worden in een ruimte centraal voorzien tussen de gebouwdelen in, waarbij voor de renovatie een ruimte ter beschikking wordt gesteld in de kelder.

 

Onder meer door de aanleg van groendaken worden de gebouwen geïsoleerd naar geluid toe, maar houden deze ook in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen. Bovendien dragen groendaken bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot en filteren ze fijnstof waardoor de luchtkwaliteit verbeterd.

 

Een goed waterbeheer bespaart niet alleen kosten, maar is ook goed voor het milieu. Regenwater wordt door een groendak goed geabsorbeerd en vertraagd afgegeven. Hierdoor is de belasting van het riool bij stevige regenbuien een stuk geringer en blijft er dus meer over voor het spoelen van de toiletten.

 

Er is tevens een onderdeel sanitair voorzien met nieuwe toestellen voor de nieuwbouw. Voor de renovatie wordt enkel maatregelen getroffen zodoende alle nieuw voorziene ruimtes ook de benodigde aansluitingen en uitrusting aanwezig zijn. Ten voordele van de waterconsumptie wordt zowel de nieuwbouw als renovatie uitgevoerd met een regenwaterinstallatie met automatische omschakeling.

 

In het luik elektriciteit werd de bestaande verlichting vernieuwd in samenspraak met TTAS (studiebureau spektakelverlichting).

 

Tot slot is de aanwending van behoorlijke beveiligings- en branddetectiesystemen essentieel om dreigingen zoals vandalisme, diefstal of rampspoed af te wenden.

Sustainable Features

comfort
comfort
regenwater recuperatie
regenwater recuperatie
waterbeheer
waterbeheer
natural ventilation
natural ventilation
groen dak
groen dak
warmte recuperatie
warmte recuperatie
isolatie
isolatie