page background

Transformatie van een deel van de schoolgebouwen op de VTS-site tot Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans, Sint-Niklaas, BE Studiebureau Boydens

beschrijving

De VTS, de Vrije Technische Scholen, verlieten twee jaar geleden hun oude stek aan het Onze-Lieve-Vrouwplein te Sint-Niklaas. Zo kwam een belangrijke plek in het centrum van de stad leeg te staan.
De site is 6.500 m² groot en heeft twee toegangen: één aan de kant van het Onze-Lieve-Vrouwplein en één aan de kant van de Collegestraat. Een deel van de site Collegestraat is gelegen binnen de grenzen van het beschermd stadsgezicht “Sint Antoniuskerk en omgeving”. In deze zone geldt een bindend advies van Onroerend erfgoed.
In een eerste fase is de transformatie van een deel van schoolgebouwen tot Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans ter hoogte van de kant van de Collegestraat gerealiseerd.
Hierbij werd de schil volledig aangepakt en zowel akoestisch als thermisch geoptimaliseerd naar hedendaagse normen. We spreken van een ingrijpende energetische renovatie waarbij ook voldaan is aan de gestelde installatietechnische voorschriften.
Hierbij is een nieuwe stookplaats voorzien op gas die uitgerust is met condenserende ketels in cascade en een weersafhankelijke regeling. Als eindelementen zijn de radiatoren uitgerust met thermostatisch kraanwerk en die laten eindgebruikers toe om de gewenste temperatuur per lokaal in te stellen.

Het gebouw is voorzien van een ventilatiesysteem type D met warmterecuperatie die alle gebruikerslokalen voorziet van de nodige verse lucht.  Bijzondere aandacht is besteed aan integratie van roosters en het voorzien van de nodige tussendemping in functie van een verbeterde akoestiek.


De volledige elektrische uitrusting alsook de aansluiting vanuit een nieuwe hoogspanningscabine is vernieuwd. In ieder lokaal zijn de nodige aansluitpunten qua elektriciteit als data voorzien. Nieuwe ecologisch verantwoorde verlichting is in alle ruimten geplaatst.
Het gebouw is verder uitgerust met algemene branddetectie, decentrale noodverlichting, eerste interventiemiddelen (handblussers – haspels) zodoende het aan de laatste veiligheidsvoorschriften voldoet.
Nieuwe sanitaire installaties ten behoeve van de centrale sanitaire cellen uitgerust met automatische urinoirspoeling, zelfsluitend kraanwerk en een regenwaterrecuperatiesysteem in functie van het reduceren van kostbaar stadswater.

Als laatste is het gebouw uitgerust met een nieuwe lift zodat alle verdiepingen voor iedereen bereikbaar zijn.

2150

algemene gegevens

Totale kostprijs (technische uitrusting): excl. BTW €: € 1.869.129,21 hors TVA

Totale oppervlakte:: 1.100 m²

Aanvangsdatum studie:: April 2014

Einddatum werken:: September 2017

aard der werken: Transformatie & renovatie: studie en opvolging technische installaties

kostprijs technieken: € 605.876,39 excl. BTW

opdrachtgever

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas,
Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas, BE

architect

BLAF architecten bvba, Poststraat 100, 9160 Lokeren, BE