page background

Duurzame wijk op de site Tivoli met de bouw van 397 passieve woningen waarvan 30% nul-energiewoningen, Laken, BE - Ontworpen volgens BIM Studiebureau Boydens

beschrijving

Winner Green Solutions Awards 2019 – Belgium Sustainable Construction Grand Prize
Winner Green Solutions Awards 2019 – Belgium Green Building Smart Building
Winner Green Solutions Awards 2019 – Belgium District Users’ Choice Award
Winner Publica Award 2018 in the category urban development and mobility


Het Tivoli-project omvat de realisatie van een duurzame wijk in Brussel (Laken) bestaande uit 397 passieve woningen waarvan 30% nul-energiewoningen, 2 crèches en 7 commerciële ruimten. Het verschil tussen een passieve woning en een nul-energiewoning is dat bij een nul-energiewoning het primair energiegebruik gecompenseerd wordt door eigen energieproductie, in geval door PV-panelen.

De verschillende wooneenheden, crèches en commerciële ruimten zijn verdeeld over verschillende gebouwen die tot verschillende loten behoren. In totaal zijn er 5 loten van gebouwen.
 
De energietechnieken voor de Tivoli-site bestaan in essentie uit opwekking in een centrale stookplaats en verdeling van warm water via een ondergronds warmtenet naar de gebouwen en de wooneenheden. De energieopwekking bestaat uit een combinatie van een WKK, een pelletketel en back-up gascondensatieketels. Er wordt gekozen voor de combinatie van een WKK en een pelletketel omdat deze in het Brussels Gewest als zeer gunstig beoordeeld worden, maar ook omdat hiermee een aanzienlijke reductie van CO2-uitstoot ten opzichte van conventionele ketels gerealiseerd kan worden. De elektriciteit geleverd door de WKK wordt gebruikt voor de elektriciteitsbehoefte van de gemeenschappelijke delen op de site.

In elke wooneenheid wordt een onderstation (platenwarmtewisselaar) voorzien die via het warmtenet gevoed wordt. Satellietboilers per wooneenheid zorgen voor de aanmaak en stockage van sanitair warm water.

Hoewel de woningen passief zijn, is het toch nodig om bijkomend te verwarmen, bijvoorbeeld in de badkamers (24 °C) en de leefruimten. Er wordt gekozen voor snelle, eenvoudig regelbare afgiftesystemen, namelijk plaatradiatoren die op zeer lage temperatuur werken.

Calorimeters en andere sensoren worden voorzien waar nodig zodat meetgegevens geanalyseerd kunnen worden met het oog op een optimale regeling van de ingezette technieken.

Inzake ventilatie wordt gekozen voor individuele luchtgroepen per wooneenheid. Deze zijn volgens het systeem D waarbij warmterecuperatie van minstens 80% toegepast wordt. Er wordt voorkeur gegeven aan individuele luchtgroepen boven gemeenschappelijke luchtgroepen per gebouw omwille van de beperktere energieverliezen. Dampkappen in de wooneenheden recycleren de afgezogen lucht door middel van actieve koolfilters.

In gangen en traphallen worden energiezuinige armaturen voor verlichting geplaatst die voorzien zijn van aanwezigheidsdetectie.

Regenwater wordt maximaal gerecupereerd voor toiletspoeling en dienstkranen en voor besproeiing van de gemeenschappelijke groene zones. Maar ook grijswater (afkomstig van douches, badkamers) wordt gerecupereerd en opgewaardeerd met een zuiveringsinstallatie die per lot en per gebouw voorzien wordt. Overtollig regenwater wordt gebufferd in een bekken en verder gecontroleerd geïnfiltreerd vooraleer het in de riolering geloosd wordt.

PV-panelen worden geplaatst op de hogere gebouwen (in totaal 800 m²) en deze staan in voor de centrale elektriciteitsproductie voor de voeding van de gemeenschappelijke delen van de gebouwen (verlichting, liften, …).

De inzet van opwekkingstechnieken heeft als uitgangspunt om de CO2-emissie maximaal te beperken. In het geval van Tivoli wordt zelfs een experimentele serre geplaatst op het gebouw van de centrale stookplaats, met de bedoeling om de verbrandingsgassen te capteren en te gebruiken voor de groei van planten.

2020

algemene gegevens

Totale kostprijs (technische uitrusting): excl. BTW €: € 69.000.000,00 hors TVA

Totale oppervlakte:: 53.107 m²

Aanvangsdatum studie:: Maart 2015

Einddatum werken:: Mei 2019

aard der werken: Nieuwbouw: Studie en opvolging technische installaties / EPB-verslaggeving

kostprijs technieken: € 13.405.526,73 excl. BTW

duurzaam

Alle woningen voldoen aan de passiefstandaard volgens het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest* waarvan 30% nul-energiewoningen
(*Netto verwarmingsbehoefte ≤ 15kWh/m² jaar
Luchtdichtheid n50 = 0,6 volumes/u)

opdrachtgever

Immo Tivoli nv, Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Brussel, BE
ONTWIKKELAAR: Parbam nv (IMMO BAM – PARGESY),
Antoon van Osslaan 1 bus 2, 1120 Brussel, BE

architect

TV Adriana:
Cerau bvba, Wedrennenlaan 20 bus 15, 1050 Brussel, BE
Atelier 55, Emile van Becelaerelaan 28b, 1170 Brussel, BE
Atlante architecture, Emile Van Becelaerelaan 28b, 1170 Brussel, BE
YY Architecture, Groenejagersveld 24, 1000 Brussel, BE
Eole, landschapsarchitect, De Frélaan 229, 1180 Brussel, BE