page background

Centrum Ons Erf (Zorgcentrum - personen met een handicap) te Brugge Studiebureau Boydens

beschrijving

Ons Erf is een instelling voor mensen met een aangeboren handicap.  De faciliteiten werden uitgebreid met drie leefgroepen, goed voor 30 bewoners.  Er is tevens een zorgafdeling voorzien met o.a. een kinéruimte / theater ruimte / snoezelruimte en basale ruimtes.  De technische installatie is ontworpen en gebouwd voor 6 leefgroepen, voor de 30 kamers die in een tweede fase worden aangebouwd.

De constante bezetting, hoge gevraagde temperatuur en grote consumptie van sanitair warm water maken van een woon- en zorgcentrum (WZC) een erg energie-intensieve instelling.

Het woon- en zorgcentrum (WZC) is dan ook met een techniek die een hoog comfortniveau behaalt aan een laag energieverbruik.  Dit door het aanwenden van een stevig geïsoleerde basis en het optimaliseren van de warmterecuperatie op de ventilatielucht, aangevuld met geavanceerde, hernieuwbare energiebronnen. 

De toepassing van 8cm cellulair glas en 10cm PUR in muren en respectievelijke daken aangevuld met isolerende hellingsbeton, hoog rendementsglas zorgt voor een degelijke K-peil van 34.  De verliezen die gepaard gaan met het ventileren van de ruimtes worden zoveel mogelijk passief teruggeschroefd door de toepassing van een warmtewisselaar.

De resterende energievraag wordt zo efficiënt mogelijk ingevuld.  Dit door toepassing van een aardgekoppelde warmtepomp die zowel voor basisverwarming als topkoeling instaat.  De energieopslag (BEO veld) wordt gerealiseerd door 40 verticale grondsondes van 75m diep, waar een grote hoeveelheid energie onttrokken kan worden aan de bodem, of erin gestockeerd in zomerseizoen.

De basiswarmte wordt door de vloerverwarming afgegeven, aangevuld met radiatoren om de impact van het inert systeem te compenseren.  Het bijplaatsen van koelbatterijen in de ventilatiegroepen en de vloerverwarming die tevens ook dienst doet als vloerkoeling zorgen voor de topkoeling.

De toepassing van innovatieve concepten resulteert in een optimaal rendement voor de warmtepomp, gezien de constante warmtevraag in het WZC.

Zonneboilers, lichtsturing door het gebouwenbeheersysteem, regenwaterrecuperatie en andere maken tot slot van dit verzorgingstehuis een project dat een voorbeeldfunctie kan uitoefenen op het vlak van comfortbewaking en energiebewustzijn in zijn sector.

Ons Erf Te Brugge

algemene gegevens

Aanvangsdatum studie :  maart 2007
Start der werken : oktober 2008
Einddatum der werken : oktober 2009

opdrachtgever

vzw Provinciale Dienstverleningscentra – ‘Centrum Ons Erf’
 

architect

Debruyne Gino & Architecten