page background

Verbouwing bestaand seniorencentrum Zoniën, Tervuren, BE Studiebureau Boydens

beschrijving

Het project vormt een tweede fase op de eerder voorziene nieuwbouw op dezelfde site van Woon- en Zorgcentrum Zoniën te Tervuren. Nu wordt de bestaande inkom gerenoveerd met aansluitend de gemeenschappelijke ruimtes van 2 rusthuisafdelingen en een aantal werkplekken. Bijkomend wordt de cafetaria opgefrist met als opdracht om het binnenklimaat aan te pakken.

De uitdaging voor dit project schuilt in de afweging maken tussen het aanwenden van de bestaande installatie om de energievraag in te vullen of zoveel als mogelijk de duurzame installatie, voorzien voor de nieuwbouw in eerste fase, te betrekken om het gevraagde comfort kunnen bewaken. Er werd geopteerd voor een combinatie van beiden.

Er zal een aftakking voorzien worden op het huidige BEO-veld (waarbij BEO staat voor Boorgat Energie Opslag) om een nieuwe geothermische warmtepomp te voeden voor het invullen van de ruimteverwarming. Tevens wordt een platenwisselaar voorzien die op basis van het BEO-veld kan zorgen voor passieve koeling om het zomercomfort te bewaken. Voor de sanitair warmwaterproductie wordt gekozen om een koppeling te realiseren met de verwarmingsinstallatie in het te renoveren gebouw bestaande uit een aantal gascondensatieketels en een klassieke boiler. Zodoende kan maximaal gebruik gemaakt worden van de hernieuwbare energiebron die voorhanden is op de site.
Voor de afgifte in de ruimte wordt geopteerd voor 4-pijps ventilo-convectoren, flexibel in plaatsing, rekening houdend met de beperkt beschikbare hoogte in de bestaande vloerpakketten. Zodoende kunnen de ruimtes in functie van de bezetting en de vraag onafhankelijk van elkaar voorzien worden van verwarming of topkoeling.

Voor wat betreft de ventilatie wordt geopteerd voor 2 luchtgroepen, volgens systeem D principe. Eén van deze wordt opgesteld op het dak boven het te renoveren inkomgedeelte. Een andere komt terecht in een beperkte technische ruimte naast de cafetaria om deze laatste van hygiënische ventilatielucht te voorzien. Beide luchtgroepen worden uitgerust met een verwarmings- en koelingsbatterij om, ook op basis van het BEO-veld de lucht te kunnen voorbehandelen.

Voor wat betreft de elektrische installatie wordt een uitbreiding voorzien van de aanwezige installatie, waarbij tevens het bestaande verpleegoproepsysteem doorgetrokken wordt in de gerenoveerde ruimtes en het datanetwerk voor dect- en wifitoepassingen vernieuwd wordt.

170-227

algemene gegevens

Totale kostprijs (technische uitrusting): excl. BTW €: € 1.150.000,00

Totale oppervlakte:: 1.150 m²

Aanvangsdatum studie:: Mei 2017

Einddatum werken:: In uitvoering

aard der werken: Renovatie: studie en opvolging technische installaties

kostprijs technieken: € 554.790,95 excl. BTW

opdrachtgever

OCMW Tervuren, Markt 7a bus 3, 3080 Tervuren, BE

architect

CONIX RDBM Architects bvba, Londenstraat 60/121, 2000 Antwerpen, BE